Region Hovedstadens læger sætter fokus på recepterne


Region Hovedstaden gør en ekstra indsats for at sikre patienter og undgå fejl i recepter.

​​

Selv om de fleste fejl i recepter i langt de fleste tilfælde er harmløse, vil Region Hovedstaden nu sikre, at alle recepter udskrevet af læger på hospitaler er korrekte.

Først og fremmest for at sikre patienternes sikkerhed, men også for at spare tid for både patienter, apoteker og sundhedspersonale, som fx ikke skal svare på telefonopkald om eventuelle fejlskrivninger.

Den gode recept

I undervisningskampagnen ”Den gode recept” er alle læger på hospitaler, som udsteder recepter, målgruppen.

- Når vi ser fejlene på recepterne – er det mange gange de samme fejl som går igen, og ingen ønsker jo at lave forkerte recepter. Lægerne lærer naturligvis at udfylde recepter på medicinstudiet, men der har været stor opbakning til at lave dette genopfriskningskursus. Kurset sætter spot de mest almindelige fejl og ’fælder’, og vi har fået fin feedback fra de steder, som har testet kurset, fortæller chef for Region Hovedstadens Enhed for Patientsikkerhed, overlæge Annemarie Hellebek.

Kan tjekke sig selv

Kampagnen er planlagt, så lægerne bliver undervist på morgenkonferencerne.

- Vi har tilrettelagt kampagnen, så den passer med den kliniske hverdag. Lægerne undervises ved morgenkonferencer i alle kliniske afdelinger, og materialet ledsages af en tipskupon, så man kan teste sig selv med det samme, siger formanden for den regionale Lægemiddelkomité, Steen Werner Hansen

Undersøgt processen

Det faglige indhold i undervisningskampagnen er udarbejdet af Klinisk Farmakologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital, der er gået nøje ind i processen med at udstede recepter for at finde frem de områder, hvor det eventuelt kan gå galt.

- Gode tips til den korrekte recept er blandt andet at benytte sig af den elektroniske recept frem for den håndskrevne. Men man skal stadig kontrollere, at doseringen er rigtig, og det er samtidig vigtigt at vide, hvordan man sletter en elektronisk recept, forklarer ledende overlæge, professor Hanne Rolighed Christensen.

Følger op på tidligere fejl

En analyse fra apotekerne har tidligere vist, at der var fejl i mere end hver anden recept udstedt fra regionens hospitaler.

Små fejl som eksempelvis svær læsbar tekst eller mangler i recepten kan let give de ansatte på apotekerne ekstraarbejde, hvis de skal ringe op til hospitalet for at få afklaret teksten.

Derfor er kampagnen nødvendig, understreger overlæge Annemarie Hellebek, og samtidig i tråd med et nationalt fokus på korrekt receptskrivning, idet Sundhedsstyrelsen i februar udsendte et notat om omhu og samvittighedsfuldhed i forbindelse med udstedelse af recepter.

En senere afrapportering

Ni måneder efter undervisningskampagnen vil en række udvalgte apoteker i Region Hovedstaden indsamle recepter og registrere fejl, og en afrapportering vil finde sted i et samarbejde mellem regionen og Apotekerforeningen.


Fakta:

  • En tidligere analyse fra apotekerne viste, at der var fejl i 56 % af recepterne udstedt af hospitalerne. Manglende viden blandt lægerne om flere elementer i selve receptudstedelsen viste sig at være en væsentlig årsag til fejl.

Yderligere oplysninger:

- Annemarie Hellebek, enhedschef, overlæge, ph.d., Region Hovedstadens Enhed for Patientsikkerhed, mobil: 21 39 94 63.

- Region Hovedstadens pressevagt, tlf. 70 20 95 88.

Redaktør