Region Hovedstadens politikere vedtager budget for 2017

​Et bredt flertal bestående af Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti samt Liberal Alliance er enige om at spare og omprioritere for omkring 640 mio. kroner.

Et ansvarligt budget, der så vidt muligt skåner patienter og personale, og gennemfører nødvendige besparelser og effektiviseringer – samtidigt med at der holdes en hånd under de udviklingsprojekter, der skaber fremtidens sundhedsvæsen.

Sådan kan man opsummere budgetaftalen på 38 mia. kroner, som er indgået af et bredt flertal i regionsrådet i Region Hovedstaden.

I alt bliver der sparet for ca. 400 mio. kroner på sundhedsområdet og regional udvikling, og regionens hospitaler har derudover selv gennemført effektiviseringer og omprioriteringer for 240 mio. kroner.

Hent hele budgetaftalen, "Tid til mennesker"

Få det hurtige overblik over budgetaftalen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)​

En historisk stor besparelse

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) er glad for, at et stort flertal af partierne har valgt at tage ansvar for næste års budget.

"Det har ikke været let. Den stramme økonomiaftale mellem Danske Regioner og regeringen har givet os et vanskeligt udgangspunkt. Vi har skullet finde besparelser for et historisk stort beløb i Region Hovedstaden, og derfor glæder det mig, at partier fra venstre mod højre har taget ansvaret på sig og gennemført besparelser, som rammer færrest mulige mennesker", siger Sophie Hæstorp Andersen.

Således er flere af spareforslagene, der oprindeligt blev forelagt politikerne, taget af bordet eller ændret væsentligt, eksempelvis:

 • De to lukningstruede akutklinikker på Frederiksberg og i Helsingør bliver holdt åbne, dog med kortere åbningstider.

 • Psykiatrien i Region Hovedstaden bevarer antallet af senge. Herunder etableres der 8 nye brugerstyrede senge og 7 åbne senge.

 • Der lukkes færre medicinske senge på Amager Hvidovre Hospital (der lukkes 10 i stedet for de planlagte 16 senge).

 • Ernæringsenheden på Rigshospitalet undgår besparelser på 4 mio. kroner.

Hjertecenter på Riget sættes fri

Sophie Hæstorp Andersen understreger, at partierne bag budgetaftalen har et stærkt ønske om at holde udviklingen i regionen i gang.

"Vi er nødt til at spare. Men som politikere må vi også se fremad og pege på de steder, hvor vi kan udvikle et mere menneskeligt sundhedsvæsen, og ikke bare halse efter regeringens stramme økonomiaftaler og produktivitetskrav. F.eks. vil vi skrue op for ambitionerne for det forsøg, som vi startede sidste år, hvor vi satte Bornholms Hospital fri for den såkaldte takststyring. I år gør vi det også på et højtspecialiseret område, og sætter Hjertecenteret på Rigshospitalet fri," siger Sophie Hæstorp Andersen og tilføjer:

"Det gør vi, fordi vi insisterer på et større fokus på de ting, som skaber værdi for det enkelte menneske, f.eks. ved at vi letter arbejdsgange og kontroller, så det hårdtarbejdende personale får mere tid til patienterne. Det er den udvikling, vi gerne vil understøtte med budgettet. Og det er samme årsag til, at vi vælger at holde hånden under de store projekter, som allerede er på tapetet".

Hun henviser til, at Region Hovedstaden står over for en fortsat udrulning af den fælles patientjournal, Sundhedsplatformen. Ligesom nye hospitaler med moderne og trygge fysiske rammer, renovering af de gamle hospitaler, et nyt diabetescenter, etablering en af mor/barn centeret BørneRiget på Rigshospitalet og oprettelsen af Udviklingshospital Bornholm alt sammen er på regionens tegnebræt i det følgende år.

Budgettet 2. behandles på et møde i regionsrådet den 20. september 2016.

Overblik: Budgetaftalen 'Tid til mennesker'

Budgetaftalen 2017 er på i alt 38,1 mia. kroner. Der er gennemført besparelser for 400 mio. kroner – men dertil kommer også en række nye prioriteringer for i alt 45,6 mio. kroner i 2017:

 • En solid økonomisk ramme om regionens treårs-plan for psykiatrien, der blandt andet gør gadeplansteamet permanent, udbreder Recovery-skolen, og åbner nye brugerstyrede senge (25,4 mio. kroner i 2017 og 27,9 mio. kroner årligt fra 2018).

 • En øget satsning på økologi på regionens hospitaler (4 mio. kroner i 2016 og i alt 5,6 mio. kroner i de to følgende år).

 • Der afsættes penge til en Akutbil på Bornholm (1,6 mio. kroner i 2017).

 • Der investeres i en ny og specialiseret rådgivningsfunktion inden for palliation, så syge patienter kan få et bedre tilbud i en svær tid (0,8 mio. kroner årligt fra 2017).

 • Udgifterne til busdriften stiger år efter år. Derfor investeres i en analyse, der skal vise, hvordan Region Hovedstaden og trafikselskabet Movia kan køre busserne smartere, så der undgås stigninger i udgifterne (2 mio. kroner).

Fakta: Opsigelser i Region Hovedstaden

 • Hospitalerne i Region Hovedstaden har i deres spareforslag lagt op til at nedlægge 900 stillinger.

 • Hvor mange opsigelser der i sidste ende kommer på tale er dog ikke muligt at sige endnu, men det forventes at være langt færre end 900 stillinger.

 • Dels fordi regionens politikere har ønsket at give hospitalerne længere tid til at gennemføre besparelserne, og f.eks. underøge hvor meget der kan løses med naturlig afgang.

 • Og dels kan der komme flere midler til sundhedsområdet i løbet af året, f.eks. i forbindelse med udmøntning af regionale og lokale puljer og finanslovforhandlingerne.

Yderligere oplysninger:

 • Socialdemokraterne: Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen, via Region Hovedstadens pressetjeneste, tlf. 70 20 95 88
 • Det Konservative Folkeparti: Karsten Skawbo-Jensen, mobil 51 31 69 36
 • Dansk Folkeparti: Henrik Thorup, mobil 40 40 81 88
 • Det Radikale Venstre: Karin Friis Bach, mobil 21 70 50 49
 • Socialistisk Folkeparti: Lise Müller, mobil 28 96 40 30
 • Liberal Alliance: Niels Høiby, mobil 40 46 35 32
Redaktør