Region Sjælland og Region Hovedstaden peger på Epic som leverandør af Sundhedsplatformen


Region Sjælland og Region Hovedstaden indleder kontraktafklaring med Epic om levering af Sundhedsplatformen.

​​

Kontrakten forventes at blive underskrevet den 20. december. Med Sundhedsplatformen får sundhedspersonalet i begge regioner et nyt og tidssvarende system med patienten i centrum, som sikrer sammenhæng i patientens behandlingsforløb

På baggrund af en meget grundig udbudsfase har Region Sjælland og Region Hovedstaden peget på det system, der passer bedst til de to regioners krav til den nye løsning. De tre tilbudsgivere, Cerner, Epic og IBM, har tydeligt demonstreret, at de alle kan levere professionelle sundheds-it-systemer, men valget er faldet på Epic.

Grundig test og analyse

I løbet af 2012 og 2013 er de tre systemer blevet evalueret og testet i tæt dialog med de kommende brugere, hvor mere end 500 sundhedspersoner fra de to regioner har været inddraget. På baggrund af dette samt en grundig analyse af tilbuddene ud fra de opstillede kriterier har Region Hovedstaden og Region Sjælland truffet den endelige beslutning og valgt at indlede kontraktafklaring med Epic, som kommende leverandør af Sundhedsplatformen.

Kontrakten underskrives

Kontrakten forventes at blive underskrevet den 20. december 2013, hvorefter projektet vil gå ind i planlægnings- og implementeringsfaserne. I den forbindelse vil Region Hovedstaden og Region Sjælland invitere til pressemøde og her fortælle mere om det endelige valg af leverandør, og om hvad vi kan forvente os af den nye sundhedsplatform.

Hvad får vi med Sundhedsplatformen?

Med den nye sundhedsplatform får sundhedspersonalet i Region Hovedstaden og Region Sjælland en moderne, fleksibel og sammenhængende klinisk it-arbejdsplads. Sundhedspersonalet får et stabilt og integreret standardsystem, mod flere systemer tidligere, hvilket minimerer dobbeltindtastninger og giver et samlet overblik over patientens oplysninger. Den nye løsning kommer til at give sundhedspersonalet i de to regioner en markant forbedret it-understøttelse af deres arbejde.
 
Med Sundhedsplatformen vil patienten opleve en langt mere sammenhængende kontakt med hospitalerne, herunder forbedret planlægning og øget kvalitet i behandlingerne baseret på fælles kliniske standarder. Patienten vil blive mødt af et sundhedspersonale, der har et samlet overblik over alle de undersøgelser, behandlinger og kontroller, patienten skal igennem på tværs af hospitaler, sygehuse og de mange øvrige involverede i et patientforløb. Alt i alt vil mødet med sundhedsvæsenet opleves mere professionelt, og patienten vil få øget indblik i eget behandlingsforløb.

Yderligere oplysninger

Koncerndirektør Lars Onsberg Henriksen, Region Sjælland
Telefon: 57 87 50 30
E-mail: loh@regionsjaelland.dk

Koncerndirektør Svend Hartling, Region Hovedstaden
Telefon: 38 66 50 05
E-mail: svend.hartling@regionh.dk


Om Sundhedsplatformen

Sundhedsplatformen er en ny og moderne it-platform, der skal erstatte kernefunktionaliteten i de nuværende systemer i Region Hovedstaden (H-EPJ) og Region Sjælland (OPUS) med et mere fleksibelt og åbent system. Sundhedsplatformen bliver baseret på en effektiv og sammenhængende rammeløsning, der giver mulighed for at bringe sygehusvæsenet i begge regioner op på en meget høj it-standard. Sundhedspersonalets arbejde bliver papirløst, og patienten kommer i centrum.

Med Sundhedsplatformen får sundhedspersonalet adgang til alle data på den enkelte patient. Det skal sikre sammenhæng i behandlingen på tværs af sektorer. Samtidig får patienten en større rolle i sit eget sygdomsforløb ved at få adgang til alle informationer og mulighed for at booke tider for behandling og selv indtaste oplysninger i Sundhedsplatformen. Den nye platform forventes at blive taget i brug i løbet af 2016 og være fuldt implementeret i begge regioner inden udgangen af 2017.

Redaktør