Region vil sikre besparelser til virksomheder


Ny rapport fra Region Hovedstaden viser, at der kan være store gevinster at hente for virksomheder, som indgår i industrielle symbioser.

Besparelser i millionklassen

Mulighed for besparelser i millionklassen. Det er konklusionen fra en ny rapport fra Region Hovedstaden, som kortlægger potentialer og barrierer for virksomheder ved at etablere industrielle symbioser.

Affald bliver til input

En symbiose opstår, når den ene virksomheds affaldsprodukt kan blive et input i en anden virksomheds produktion, og der er flere oplagte muligheder i Region Hovedstaden, viser rapporten ”Industrielle symbioser i Hovedstadsområdet”.

Regionen fremmer besparelser

Bag rapporten står Region Hovedstaden, og formålet er klart: At fremme etableringen af industrielle symbioser i regionen, så virksomhederne kan få glæde af de store besparelser.

Store ambitioner

- Vores ambition er at at være en offentlig facilitator for udbredelsen af industrielle symbioser, og at bane vejen for mulige samabejdskonstellationer.

Mangler information om mulighederne

- Vi har netop ansat en konsulent fra Væksthus Hovedstaden, som skal hjælpe virksomhederne til at realisere besparelserne, fordi der i dag ofte mangler information om mulighederne for at udnytte affaldet og om hvilken teknologi, som skal bruges. Indsatsen er en del af en national indsats, hvor staten og regionerne går sammen om at fremme industrielle symbioser i hele landet, siger Lars Gaardhøj (S), som er formand for Miljø- og Grøn vækstudvalget i Region Hovedstaden.

Kan spare op mod 160 millioner

Hele 50-160 millioner kr. kan virksomhederne i de 10 brancher, som er blevet undersøgt i rapporten, potentielt set spare, hvis det bliver muligt at øge genandvendelsen af affaldet via industrielle symbioser.

Godt eksempel på Avedøre Holme

På Avedøre Holme i København har der allerede været symbiose-lignende samarbejder i gang, men ifølge rapporten er potentialet større end som så. Det vil eksempelvis kunne komme ingrediensproducenten Chr. Hansen til gode.

Aktører kender ikke hinanden på forhånd
- Vi synes, det er en god idé, at bringe nogle forskellige aktører sammen, som ikke nødvendigvis selv søger hinanden, så vi kan realisere det potentiale, der helt sikkert er i en symbiose. For os handler det om at gøre ressourceforbruget smartere og bedre, og vi mener, at der er et økonomisk potentiale i de indholdsstoffer, som findes i affaldsstrømmene i dag.

Proteiner kan bruges andre steder

Eksempelvis kan et meget proteinholdigt restprodukt fra vores produktion måske udnyttes i andre virksomheders produktion og dermed skabe større værdi for både dem og os, siger Henriette Øllgaard, som er Senior Manager CSR hos Chr. Hansen.

Yderligere information hos:

  • Lars Gaardhøj (S), formand for Miljø- og grøn vækstudvalget i Region Hovedstaden, mobil 28 92 25 98.
  • Henrik Madsen, udviklingschef i Region Hovedstade¨n, henrik.madsen@regionh.dk, tlf. 38 66 15 15.
  • Jakob Øster,specialkonsulent i Region Hovedstaden, jakob.oester@regionh.dk, tlf: 51 15 77 55

Fakta om rapporten

  • Det er den internationale konsulentvirksomhed Copenhagen Economics, der har udarbejdet rapporten på vegne af Region Hovedstaden i 2013.
  • Undersøgelsen har kigget nærmere på potentialet indenfor flere forskellige brancher i Hovedstadsområdet. Bl.a. har rapporten analyseret bygggebranchen, fødevareproducenter og virksomheder, der fremstiller kemiske produkter.
  • Rapporten fastslår, at 10 brancher har et særligt stort potentiale for at etablere symbioser. Ved at indgå i industrielle symbioser for at genanvende mere affald, og genanvende det mere værdifuldt, kan der være store besparelser at hente for netop disse 10.
  • For alle brancher ligger potentialet på 130-410 millioner kroner årligt. Besparelserne kan realiseres hvis det muliggøres at skabe en værdiforøgelse på 5-25 pct. for det genanvendte affald og 5-35 pct. mere genanvendelse af det affald der i dag deponeres og forbrændes.
Redaktør