Regional millioninvestering hjælper udsatte borgere


Især børn og unge, gravide og borgere med psykisk sygdom tilgodeses af 16 nye initiativer.

​​

Samtaleterapi og cykelløb

Sorgsamtaler med børn og unge, hvis forældre får en akut hjerneskade; psykologtimer til gravide med psykiske problemer og et cykelløb fra Vestegnen til Skagen for psykiatriske patienter.

Region og kommuner går sammen om 16 nye tiltag

Region Hovedstaden søsætter nu sammen med flere af regionens kommuner 16 nye initiativer, der skal forbedre forholdene for socialt udsatte børn, sårbare gravide og psykisk syge borgere med sociale problemer.

Læs mere om de enkelte projekter her

Ikke alle er rustede til at håndtere deres egen situation

- For at komme den øgede ulighed i sundhed til livs må vi anerkende, at der er nogle grupper i vores samfund, der har mere brug for hjælp end andre. Initiativerne er forskellige, men de har alle til formål at lette hverdagen for en gruppe borgere i vores region, som ikke er lige så rustede som flertallet til at håndtere deres egen situation, siger Lise Müller (SF).

Initiativer for knap 19 millioner kroner

Hun er formand for Udvalget vedr. udsatte borgere i Region Hovedstaden, som har bevilliget i alt 18,7 millioner kroner til initiativerne over de næste tre år. Pengene kommer fra en pulje, som skal styrke den samlede effekt af kommunernes og regionens indsats over for udsatte borgere. Puljen rummer 50 millioner kroner om året fra 2012 til 2015.

Borgerne må ikke lide under, at deres behandling overgår fra hospital til kommune

- Som udvalgsformand hører jeg desværre af og til historier om borgere, som føler sig tabt på gulvet, når ansvaret for deres behandling overgår fra hospitalet til kommunen. Med puljen ønsker vi at opdyrke gode erfaringer for, hvordan vi bedst muligt sikrer, at barnet, den unge eller den ældre får den bedst mulige behandling fra start til slut. Det bør aldrig være borgerens hovedpine, om behandlingsansvaret flytter fra én myndighed til en anden undervejs, siger Lise Müller.

Initiativerne kører over 2-3 år

Det er tredje gang, at Region Hovedstaden uddeler penge fra puljen. Kommunerne og de øvrige samarbejdspartnere bidrager til projekterne med eksempelvis lokaler og personale. Initiativerne forventes at løbe over 2-3 år.

Yderligere oplysninger hos:

  • Lise Müller, formand for Udvalget vedr. udsatte borgere, Region Hovedstaden, tlf. 28 96 40 30
  • Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88
Redaktør