Regionen får to lægekapaciteter retur på Bornholm

Lægeklinikken Alles Lægehus åbner ikke på Bornholm alligevel. Læge Berit Lavik blev i sommer tildelt to lægekapaciteter, som hun nu har afleveret tilbage til Region Hovedstaden. Regionen ønsker fortsat en stærk lægedækning på Bornholm og er i gang med at finde en løsning. 

Region Hovedstaden er blevet orienteret om, at læge Berit Lavik ikke ønsker at gøre brug af to lægekapaciteter, som hun tidligere på året blev tildelt. En lægekapacitet svarer til én fuldtidspraktiserende læge tilknyttet overenskomsten om almen lægegerning. 

Derfor åbner lægeklinikken Alles Lægehus ikke på Bornholm som planlagt. Klinikken skulle have været åbnet senest d. 1. april 2022.

Region Hovedstaden er forpligtet til at sikre lægedækning til borgerne på Bornholm. Derfor er regionen i gang med at finde en løsning sammen med de praktiserende læger på øen. Der skal findes en stabil løsning, som sikrer, at der er læger nok til alle, når regionens lægeklinik, Praksisklinikken, lukker.

De patienter, der er tilknyttet Praksisklinikken og skulle være rykket til Alles Lægehus, bliver ved med at være tilknyttet regionsklinikken, indtil der er fundet en ny læge.  Der er ca. 1800 patienter, der har læge i Praksisklinikken. 

Udvalget for Forebyggelse og Sammenhæng (FORSA) mødes d. 24. november. Udvalget skal her tage stilling til den videre proces, så der hurtigst muligt bliver fundet en ny løsning.

Praksisklinikken blev etableret i 2016, og regionen fik dispensation af Sundheds- og Ældreministeriet til at drive klinikken som en forsøgsordning. Dispensationen udløber d. 1. maj 2022. Klinikken er derfor under afvikling. 

Hvis Praksisklinikken skal fortsætte efter denne dato, forudsætter det en politisk beslutning og en tilladelse til forlængelse fra ministeriet.

Redaktør