​​

Regionen henter stort ledertalent til Steno Diabetes Center Copenhagen fra Amager-Hvidovre Hospital

​Den 44-årige cheflæge Magnus T. Jensen fra Hjertemedicinsk Afdeling indtager stillingen som direktør på diabeteshospitalet i Herlev og skal være med til at udbrede den gode behandling af diabetes til hele regionen

Vent...

1.november tiltræder den 44-årige hjertelæge Magnus T. Jensen stillingen som direktør for Steno Diabetes Center Copenhagen.

Magnus T. Jensen har som hjertespecialist og chef for Hjerteafdelingen stor erfaring på hjerteområdet, mens diabetes og sammenhængen med hjertesygdom har spillet en hovedrolle i den sideløbende forskerkarriere, som tæller både en PhD og en doktordisputats. Den kommende direktør har et godt kendskab til Steno Diabetes Center Copenhagens særlige miljø, da han i sin PhD stod for at etablere Tusind&1 Studiet – en undersøgelse af hjertepåvirkning ved type 1 diabetes  - i et samarbejde mellem hjerteafdelingen på Gentofte Hospital og netop Steno Diabetes Center Copenhagen. Siden har sammenhængen mellem diabetes og hjertesygdom været et kerneområde for Magnus T. Jensens forskning, som han har fået hæderspriser for både nationalt og internationalt.

"Jeg har store forventninger til Magnus rolle som centerdirektør. Han har et bredt kendskab til ledelse af de daglige kliniske udfordringer, men han har også den strategiske udvikling, rekruttering, etablering af et forskningsmiljø og faglig udvikling med i sin bagage. Han er et stort ledertalent, som både får en vigtig lederrolle på Steno, men også for det tværregionale arbejde for mennesker med diabetes," siger lægefaglig koncerndirektør Dorthe Crüger.

God behandling af diabetes skal bredes ud

De gode resultater med behandlingen af mennesker med diabetes skal ikke alene komme patienterne på Steno Diabetes Center Copenhagen til glæde. De skal bredes endnu mere ud til de andre af regionens hospitaler, men også ud til de praktiserende læger, som behandler langt de fleste danskere med type2-diabetes.

​"Selv om jeg har haft mange glæder ved forskning, er ledelse mit primære fokus. Jeg er især optaget af værdibaseret sundhed, digitale løsninger i patientforløbet, forskning og innovation samt internationalisering. Jeg har en stor interesse for digitale sundhedsløsninger, som efter min opfattelse har et stort potentiale for at gøre en forskel for det enkelte menneske, som skal have en hverdag til at hænge sammen med en kronisk sygdom. Det har vi arbejdet med på hjerteafdelingen, hvor vi kan spare patienterne for besværlige ture til hospitalet ved at lave videokonsultationer og digital monitorering i hjemmet," siger Magnus T. Jensen og understreger, at de digitale løsninger har en værdi ikke kun for den enkelte, men for hele sundhedsvæsenet.

Steno Diabetes Center Copenhagens ambition er at være blandt verdens bedste på området – og her kommer den nye direktør til at trække på sit store kendskab til nationale og internationale vidensmiljøer. Han er både ansat som klinisk lektor ved Københavns Universitet og er derudover adjungeret som lektor ved Queen Mary University of London. Han er desuden uddannet Master of Science i ledelse og sundhedsøkonomi fra London School of Economics, hvor han stadig har netværk og samarbejder, som han håber at kunne bruge til at styrke Steno Diabetes Center Copenhagens internationale position.

​Aktuelle stillinger

  • Cheflæge, Hjertemedicinsk Afd., Amager og Hvidovre Hospital
  • Konst. Cheflæge, Medicinsk Afd. og Akutklinik, Glostrup Hospital
  • Honorary Clinical Senior Lecturer, Queen Mary University of London, UK.
  • Klinisk Lektor, Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
  • Chair-Elect, Working Group on e-Cardiology, European Society of Cardiology
  • Bestyrelsesmedlem, stifter og første formand, Arbejdsgruppen for Digital Health, Dansk Cardiologisk Selskab

Forskning

  • Magnus T. Jensens forskningsområde er primært relationen mellem hjertekarsygdom og diabetes, hjertesygdom og lungesygdom og hjertesygdom og fysisk aktivitet. Fokusområder er dels epidemiologi, dels kliniske undersøgelser med kardiovaskulær imaging, herunder ekko og hjerte-MR, samt biomarkører til påvisning af hjertepåvirkning og prædiktion af prognose. Har publiceret 90 artikler, hvoraf knap halvdelen er som første-eller sidsteforfatter, og er engageret i flere forskellige position papers/ guidelines og strategiske arbejder inden for forskningsfeltet.

Se hele Magnus T. Jensens imponerende CV for uddannelse, forskning, klinisk erfaring, bestyrelsesposter og hædersbevisninger her på LinkedInRedaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor