Regionen undersøger og renser offentlige legepladser for forurening


12 millioner kroner afsættes til at undersøge og fjerne forurenet jord fra regionens 300 offentlige legepladser.

​​

12 millioner kroner til oprensning af legepladser

I det netop vedtagne budget for 2014 har regionsrådet øremærket 12 mio. kr. til undersøgelse og oprensning af jordforurening på offentlige legepladser. 

Bygger videre på tidligere indsats i børneinstitutioner

Tiltaget er en naturlig fortsættelse af undersøgelse af mere end 900 daginstitutioner, som regionen gennemførte fra 2008 til 2011. I 50 institutioner var jorden så forurenet, at det var nødvendigt at fjerne den.

Børn er særligt i fokus for regionens arbejde

- I 2013 har vi særligt fokus på børn hér i Region Hovedstaden, og det fokus fastholder vi med budgettet for 2014. Børn er særligt følsomme over for forurening, og det er vigtigt for os i regionsrådet, at børn kan lege og færdes frit på legepladserne uden at blive udsat for jordforurening, siger Lars Gaardhøj (S), formand for Region Hovedstadens Miljø- og grøn vækstudvalg.

Op mod 300 legepladser skal undersøges

Regionen forventer, at der kan være op mod 300 offentligt ejede legepladser, som ikke allerede er undersøgt for forurening. Erfaringer fra indsatsen på daginstitutionerne viser, at det formentlig kun er et mindre antal af legepladserne, der er så forurenede, at jorden skal renses op. Selv i disse tilfælde vil det ofte være sådan, at det ikke er så slemt, at børnenes helbred er i fare. 

Hellere undersøge en legeplads for meget end én for lidt

Det er vigtigt at understrege, at vi gennemfører undersøgelsen ud fra et forsigtigshedsprincip, ikke fordi vi har konkret viden om, at de offentlige legepladser er forurenede. Vi vil blot hellere undersøge én legeplads for meget end en legeplads for lidt, siger Lars Gaardhøj.

Opgaven skal løses til mindst mulig gene for børnene

Region Hovedstaden har informeret kommunerne om næste års indsats på de offentligt ejede legepladser. I begyndelsen af 2014 vil regionen sammen med kommunerne nærmere planlægge indsatsen, så den kan gennemføres med mindst mulig gene for de børn og forældre, der benytter legepladserne.

Kommunale arkiver til grund for vurdering

Indledningsvis gennemgås kommunernes arkiver for at afklare, om der er offentlige legepladser på steder, hvor der tidligere har været forurenende aktiviteter så som industri. Herefter tager regionen stilling til, hvilke legepladser, der skal undersøges og eventuelt renses.


Fakta: Gode råd om jord i byområder

Jorden i byområder er sjældent helt ren. Røg og partikler fra fabrikker og biler er gennem mange år drysset ned på jorden, og er nu årsag til at jorden i byområder ofte er lettere forurenet.

Ligesom gamle industriområder kan have forurenet jorden. Børn bør følge en række enkle råd for at undgå at blive påvirket af forureningen:

  • Vask hænder efter leg udendørs
  • Tag skoene af og skift evt. til hjemmesko, når barnet kommer hjem, så der ikke kommer jord og støv ind på tæpper og gulve
  • Gør rent, så jorden ikke spredes indendørs
  • Undgå at børn putter jord i munden eller sutter på legetøj med jord på

Yderligere information hos:

  • Formand for Miljø- og grøn vækstudvalget, Lars Gaardhøj (S), mobil 28 92 25 98
  • Pressevagten i Region Hovedstaden, mobil 70 20 95 88
Redaktør