Regionens husholdningsbudget for næste år vedtaget


Budget 2015 for Region Hovedstaden giver flere penge til bl.a. psykiatri, akutmodtagelser og branding af Copenhagen
Flere penge til behandlingen af mennesker med en psykisk lidelse, bidrag til mere vækst i erhvervslivet og et grønnere miljø samt en storstilet sammenlægning af ledelserne på flere af regionens hospitaler.

Det er blandt de vigtigste tiltag i Budget 2015 for Region Hovedstaden, som regionsrådet netop har vedtaget.

Fremtidssikrer sundhedsvæsenet

- Vi har fået et budget, som i den grad fremtidssikrer sundhedsvæsenet i vores region. På den ene side har vi effektiviseret og fundet besparelser og på den anden side fundet penge til ny og dyr medicin og nye behandlinger samt investeringer i udviklingen af vores hospitaler Jeg oplever en stor grad af ansvarlighed i regionsrådet for at bygge en god fremtid for regionens borgere, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Psykiatrien styrkes

Budget 2015 rummer bl.a. et løft af psykiatrien, så flere mennesker med en psykisk sygdom bliver helbredt.

En række åbne senge skal omlægges til lukkede, og der afsættes mere end 14 millioner kroner til øget bemanding på de psykiatriske centre. Der skal også være flere udgående og opsøgende tilbud for at forebygge indlæggelser og nedbringe ventetiderne til behandling for angst, depression og tvangshandlinger. Herudover investeres der massivt i at forbedre psykiatriens fysiske rammer.

Investeringerne kommer vel at mærke oven i, at Region Hovedstadens Psykiatri over de næste to år modtager penge fra statens satspuljemidler.

- Psykiatrien får samlet set flere midler via Budget 2015. Det vil i fremtiden betyde større faglighed, kortere ventetider og mindre tvang. Vi skaber også mere tryghed og nærhed i behandlingen, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen.

Historisk omlægning af hospitaler

På sundhedsområdet sikrer en sammenlægning på ledelsesplan af flere af landets største hospitaler en mindre administration, højere kvalitet og at flere patienter får sammenhængende forløb.

Glostrup og Rigshospitalet bliver ét superspecialiseret hospital, der skal fokusere på forskning og højt specialiseret behandling på internationalt niveau. Hospitalerne i Herlev og Gentofte sammenlægges ledelsesmæssigt til ét stort akuthospital midt i hovedstadsregionen med betydelig kapacitet til planlagt behandling på Gentofte Hospital.
Sammenlægningen vil på længere sigt frigøre ca. 130 millioner kroner om året fra 2017.

En styrkelse af Copenhagen

Region Hovedstaden har sammen med 46 kommuner og Region Sjælland indgået et nyt vækst- og brandinginitiativ kaldet Copenhagen. Derfor sikrer næste års budget flere projekter, der skal skabe arbejdspladser og positionere Copenhagen i den globale storbykonkurrence.

Der er hjælp til små og mellemstore virksomheder, flere internationale investeringer, iværksætterne og flere praktikpladser til de unge.

Udover de store elementer rummer budgettet penge til bl.a. bedre bemanding på akutmodtagelserne om aftenen og natten, flere socialsygeplejersker, mere økologisk mad på hospitalerne og oprensning af forurenede grunde.

Læs hele budgettet her: www.regionh.dk

Yderligere oplysninger:
  • Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), via pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88.

Fakta om Budget 2015

  • På grund af regionernes stramme økonomiaftale med regeringen og stigende udgifter til medicin og nye behandlinger har det været en bunden opgave at finde omkring 300 mio. kroner
  • Region Hovedstaden investerer i de kommende år i nye kvalitetsfondsbyggerier og sterilcentraler, en papirløs IT-platform kaldet Sundhedsplatformen, en ny akutmodtagelse på Bornholm, rehabiliteringscenter på Glostrup Hospital, renovering af sydfløjen på Gentofte Hospital og et nyt psykiatrihospital på Bispebjerg Hospital
  • Beslutningen om at omlægge hospitalsdriften sker som led i Hospitals- og Psykiatriplanen 2020, der blev sat i gang i juni 2011
  • Region Hovedstaden har ca. 40.000 ansatte
  • Det samlede budget for Region Hovedstaden er på omkring 39 milliarder kroner
Redaktør