Regionsdirektør: Sundhedsplatformen koster ikke én million om dagen

Ifølge Ugeskrift for Læger koster Sundhedsplatformen én million kroner om dagen. Den udlægning er der ikke belæg for, lyder det fra regionsdirektør Hjalte Aaberg.

Ugeskrift for Læger skriver, at Sundhedsplatformen har kostet Herlev og Gentofte Hospital over 100 mio. kr. i ekstraudgifter. Hvilket ifølge avisen svarer til 1 mio. kroner i ekstraudgifter om dagen. (18/8)

Sådan kan man imidlertid ikke stille et regnestykke for Sundhedsplatformen op, fastslår regionsdirektør i Region Hovedstaden, Hjalte Aaberg.

”Det er at blande æbler og pærer sammen. Æblerne er i denne sammenhæng de engangsudgifter, som var forventede og planlagte, f.eks. indkøb af teknisk udstyr og betaling af ekstraarbejde. Og pærerne er den økonomiske konsekvens det har for hospitalet, når det i en periode oplever aktivitetsnedgang, og dets budget dermed skrumper en smule. Men man kan ikke blande det sammen og kalde det hele for udgifter”, siger Hjalte Aaberg.

Merudgifter var forventede

Det er ifølge regionsdirektøren korrekt, at Herlev og Gentofte Hospital i foråret har haft ekstraordinære engangsudgifter på 36 mio. kroner til f.eks. nye computerskærme og til at betale ekstraarbejde blandt personalet.

”Det er helt naturligt, når man indfører et nyt stort it-projekt og nye arbejdsgange. Derfor har de udgifter været forudsete. Og der kommer ikke flere af dem, som det ser ud lige nu. Vi bliver jo ikke ved med at købe nye skærme. Så det er lidt af et kunststykke at regne den slags historiske udgifter med i, hvad Sundhedsplatformen lige nu koster om dagen”, siger Hjalte Aaberg og fortsætter:

”Derudover er der selve aktiviteten.  Det har hele tiden været en forudsætning, at hospitalet fik en lavere aktivitet end sædvanligt i perioden efter Sundhedsplatformen gik i luften, så der var plads til at udrulle et nyt it-system og nye arbejdsgange. Når aktiviteten bliver mindre, så bliver budgettet også mindre. Den lavere aktivitet vurderer vi kommer til at koste hospitalet omkring maks. 35 mio. kroner.”

Ikke en gratis omgang 

Hjalte Aaberg henviser til, at ugeskriftet omtaler nedgangen i aktivitet som en udgift på 70 mio. kroner. Men for det første er det korrekte tal omtrent halvdelen, altså 35 mio. kroner. Og for det andet kan man ikke kalde det en udgift, fastholder regionsdirektøren.

”Når hospitalet bruger penge på computerskærme og honorering af ekstraarbejde, så er det konkrete udgifter. Men når aktiviteten falder og husholdningsbudgettet bliver mindre, så er det ikke det samme som en udgift. Igen, man kan ikke blande de to ting sammen”. 

Han understreger samtidigt, at det generelt er for tidligt at tale om den endelige konsekvens for Herlev og Gentofte Hospitals økonomi.

”Et så stort projekt som Sundhedsplatformen er naturligvis ikke en gratis omgang. Det er en investering, hvor der også kan ske uforudsete ting. Derfor er det også for tidligt at sige, hvad konsekvenserne i sidste ende bliver på Herlev og Gentofte Hospital. Men det er klart, at vi selvfølgelig har en god og tæt dialog med hospitalet om økonomien. Og som det ser ud nu, så er der ikke tale om nye uforudsete udgifter, tværtimod ser det faktisk bedre ud end forventet”, siger Hjalte Aaberg.

FAKTA

  • Ugeskrift for Læger når frem til et beløb på 106 mio. kroner ved at lægge tre tal sammen. 16 mio. kroner i ekstraarbejde, 20 mio. kroner i indkøb af nyt it-udstyr, og så det beløb, som Herlev og Gentofte Hospital kan komme til at mangle ved at gå ned i aktivitet i en længere periode. Dette beløb svarer i udgangspunkt til 35 mio. kroner.

  •  Hospitalet har i forbindelse med go-live betalt personalet for ekstraarbejde og for at nøjes med at holde fem ugers ferie, så der kunne være flere på arbejde i foråret op til og efter go-live. Det var fordi der skulle bruges personale til hurtigt at flytte patientoplysninger fra de gamle systemer til Sundhedsplatformen, og fordi der var behov for at bruge ekstra arbejdstid på oplæring m.v. Merudgiften har været 16 mio. kroner, hvilket svarer til ½ procent af hospitalets lønbudget, som er på over 3 mia. kroner.

  • Beløbet kommer ikke som en overraskelse, for der har længe i forvejen været en detaljeret planlægning af, hvordan hospitalet med personalets hjælp kunne få den bedst mulige overgang til det nye system.
 
  • På samme vis har hospitalet før go-live anskaffet it-udstyr for 20 mio. kroner. Dvs. computerskærme og anden hardware, som det var nødvendigt at anskaffe, fordi afdelingernes gamle udstyr ikke kunne bruges til den nye software i Sundhedsplatformen. Dette er heller ikke en uforudset ekstraudgift.
Redaktør