​​

Regionshandicaprådet har fået nye medlemmer

​Regionshandicaprådet har fået syv nye medlemmer. Rådets opgave er at give regionsrådspolitikerne input til, hvordan de sikrer, at mennesker med handicap oplever god og let adgang i forhold til Region Hovedstadens ansvarsområder.

​I 2014 nedsatte regionsrådet et regionshandicapråd. Hvert fjerde år vælger man nye medlemmer til regionshandicaprådet. Udvælgelsen sker på baggrund af en indstilling fra Danske Handicaporganisationer og fra Psykiatriforeningens Fællesråd. Danske Handicaporganisationer indstiller fem medlemmer, og Psykiatriforeningens Fællesråd indstiller to medlemmer.

I år er følgende personer blevet indstillet og valgt ved regionrådsmødet den 10. maj og 21. juni.

  • Hanne Agersnap (Parkinsonforeningen)
  • Karl Vilhelm Nielsen (UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen)
  • Lea Jensen (Dansk Blindesamfund)
  • John Heilbrunn (Dansk Blindesamfund)
  • Helle Nees (SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed)
  • Anders Dinsen (ADHD-foreningen)
  • Helle Nielsen (Bedre Psykiatri)

Handicaprådet tættere på politikerne

Regionshandicaprådet har i sidste valgperiode mødtes fire gange årligt og har på møderne bl.a. fået oplæg om regionens arbejde med tilgængelighed på regionens hospitaler og det tværsektorielle samarbejde i børne- og ungdomspsykiatrien.

Med et reviderede kommissorie er det besluttet, at regionshandicaprådet har to ordinære møder og et temamøde årligt. Formålet med at ændre i mødekadencen og mødeformen er at fokusere regionshandicaprådets arbejde, så det bliver rettet mod de politiske dagsordener og dermed at sikre en stærkere kobling mellem regionshandicaprådet og regionens politikere.

Der lægges med det nye kommissorium desuden vægt på, at regionshandicaprådet på baggrund af det større temamøde udarbejder en redegørelse til udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen med erfaringer og forslag, som er blevet drøftet, så udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen har mulighed for at løfte erfaringerne ind i det politikudviklende arbejde.

Yderligere info

  • Presseenheden i Region Hovedstaden på 70209588 / presse@regionh.dk

Redaktør