Regionspolitikerne til borgere, patienter og samarbejdsparter: Kom med jeres bud

Regionsrådet i Region Hovedstaden opfordrer alle til at være med i processen om den nye hospitalsplan, der skal være med til at tegne fremtidens sundhedsvæsen
Vent...

Region Hovedstaden skal have en ny plan for hospitalerne, der skal vedtages i 2019. Den nuværende hospitalsplan, der gælder indtil 2020, skal afløses af en ny, der rækker frem til 2025.

Vi bliver flere borgere i Region Hovedstaden – i 2025 forventes vi at være knap 2 mio. Samtidig er vi ved at bygge nye hospitaler, som skal tages i brug i de kommende år, og de vil give nye, moderne rammer for patienter og pårørende.

"Region Hovedstaden har en god og fremtidssikret hospitalsstruktur, som vi fastholder med den nye Hospitalsplan 2025. Men for at sikre, at vi også fremover leverer behandling af høj kvalitet, har vi foreslået nogle tilpasninger," siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Høring frem til 11. marts

Forslag til Region Hovedstadens Hospitalsplan 2025 er netop sendt i høring frem til den 11. marts 2019. Se udkast til hospitalsplanen her Hospitalsplan 2025

"Med høringen af den nye hospitalsplan vil vi gerne i dialog med borgere og øvrige interessenter for at høre deres ønske til fremtidens sundhedsvæsen. Det handler grundlæggende om, hvilket sundhedsvæsen der skal møde os i fremtiden, når vi bliver ramt af sygdom. Er det fx en god idé at samle behandlingen inden for psykiatrien for at styrke kvaliteten og give mere sammenhængende patientforløb, eller fungerer det fint, som det er i dag,?" siger Sophie Hæstorp Andersen.

Hun ser frem til at høre, hvad patienter, pårørende og andre interessenter mener om den  nye hospitalsplan.

Hvordan laver du et høringssvar?

Se flere informationer på Hospitalsplan 2025, hvor høringssvar skal indsendes.

På hjemmesiden findes et skema over forslag til ændringer i opgavefordelingen i hospitalsplanen, der ligeledes fremgår af kapitel 3 i hospitalsplanen. Nogle af ændringerne i hospitalsplanen er tidligere vedtaget af regionsrådet, og hospitalsplanen er opdateret med disse. Alle ændringsforslag er en del af høringen.

Yderligere information:

  • Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), via pressevagten, tlf.: 70 20 95 88 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor