Regionsrådsformand: Behersket optimisme før budgetforhandlinger

​Tirsdag godkendte regionens forretningsudvalg en overordnet plan for regionens økonomi for 2019, der skal danne grundlag for sensommerens budgetforhandlinger. Sophie Hæstorp Andersen ser både positive elementer og uundgåelige omprioriteringer.

Vent...

Stadigt stigende medicinudgifter og flere indbyggere i hovedstadsregionen presser økonomien, når Region Hovedstaden skal have enderne til at mødes. Det står klart efter regionens forretningsudvalg netop har godkendt en overordnet plan for den videre budgetproces. Heraf fremgår det, at regionens hospitaler, Akutberedskabet og Region Hovedstadens Apotek skal finde besparelser for 198 mio. kroner i 2019, som skal omprioriteres til andre områder.

"Den her plan, som forretningsudvalget nu har godkendt, er på mange punkter en rigtig god plan. Tidligere på måneden fik vi en fornuftig økonomiaftale med regeringen, der gør vi ikke skal igennem ligeså store sparerunder, som jeg først frygtede. Desværre er det bare ikke helt nok til, at vi kan få enderne til at mødes, så vi helt kan undgå besparelser," siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (A).

Stort fokus på psykiatrien og hospitalsrenoveringer

Regionsrådsformanden glæder sig over, at der er lagt op til, at Region Hovedstadens Psykiatri undgår sparekniven:

"Vi lægger op til, at vores psykiatriske afdelinger og centre skal holdes helt fri for besparelser og samtidig får tilført ekstra midler. Antallet af mennesker, der lever med psykiske lidelser, bliver ved med at stige, og det har hvert eneste år været højt prioriteret at sikre psykiatrien lige så gode rammer, som vores øvrige sundhedsvæsen," siger Sophie Hæstorp Andersen.

Ligeledes ser det ud til, at der vil blive sat flere penge af til renovering af hospitalerne.

"Vi vil gerne tilbyde de bedste rammer for vores patienter, men vores hospitaler er gamle og trænger i den grad til at blive renoveret. Nu har vi en økonomisk ramme, så vi kan sætte gang i en langsigtet plan for renoveringen af hospitalerne." 

Regional udvikling svækkes

Forud for økonomiaftalen med regeringen blev erhvervsfremmesystemet ændret markant og det betyder, at budgettet til den regionale udvikling i Region Hovedstaden skal reduceres med 195 mio. kroner. Og det er et stort tab for den regionale udvikling, at hele arbejdet med erhvervsfremme bliver flyttet fra regionerne til stat og kommuner, siger Sophie Hæstorp Andersen:

"Det er virkelig trist, at vi nu skal lukke alle de initiativer ned, som vi har fået bygget op og endda haft gode resultater af. Jeg mener, det er et kæmpe tab for hovedstadsregionen og hele landet faktisk, at regionens rolle nu bliver svækket," siger Sophie Hæstorp Andersen.

Eftersyn af RegionH Match

Regionens tryghedsordning RegionH Match bliver set efter i sømmene, så der bliver taget bedst muligt hånd om berørte medarbejdere.

"Vi kan ikke afvise, at der vil komme afskedigelser på hospitalerne og i de administrative centre, men vi vil naturligvis gøre alt, hvad vi kan, for at minimere antallet. Selvom besparelser for 198 mio. kroner kan lyde af meget, viser erfaringen os, at selv større besparelser er endt med relativt få fyringer," siger Sophie Hæstorp Andersen.

 Yderligere info

  • Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) via regionens pressevagt 70209588 eller presse@regionh.dk


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor