Regionsrådsformand: Vi skal se samlet på hele Akutberedskabet

​Lars Gaardhøj ønsker, at regionsrådet på tirsdag tager stilling til en samlet bevilling til at forbedre arbejdsmiljøet i hele Akutberedskabet og sikre hurtige svartider på både 112 og 1813

Vent...

Politikerne i Region Hovedstaden blev tirsdag præsenteret for redegørelsen om kø-opkald til 112, som den eksterne undersøger Mads Koch Hansen har stået i spidsen for. Politikerne har nu haft et par dage til at læse redegørelsen og drøfte med deres grupper, hvad de ønsker, der skal ske for at reducere kø-opkald og forbedre arbejdsmiljøet i Vagtcentralen.

"Som det fremgår af redegørelsen, så er der mange afhængigheder mellem de to akuttelefoner. Hvis borgene ikke kommer igennem på Akuttelefonen 1813, ringer de i nogle tilfælde til 112 og omvendt. Vagtcentralen og Akuttelefonen har nogle af de samme udfordringer med rekruttering og dårligt arbejdsmiljø. Derfor mener jeg, at vi skal tage stilling til en samlet normering til Akutberedskabet og sikre at borgerne kan føle sig trygge, når de ringer for at få hjælp," siger regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S).

Der skal flere til at tage telefoner

I sagen, som skal behandles af politikerne tirsdag, lægges der op til, at der afsættes op til 10 mio. kroner.

"Mit udgangspunkt er, at pengene fortrinsvis skal bruges til at ansætte flere til at tage telefoner. Derudover kan der også bruges midler til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø – fx styrkelse af den faglige ledelse og en bedre vagtplanlægning," siger Lars Gaardhøj, der understreger, at alle problemer på akutområdet ikke dermed er løst.

"Der er mange udfordringer på akutområdet, og det er også derfor jeg har bedt administrationen se på samtlige 17 anbefalinger, som Mads Koch Hansen kom med i redegørelsen. Så dette er kun det første skridt," siger Lars Gaardhøj.

Administrationen er også i gang med at udvide og forbedre de fysiske rammer i Akutberedskabets lokaler i Ballerup. De er i dialog med udlejer om en udvidelse af lejemålet og forbedring af bl.a. ventilationen. Det skal der tages politisk beslutning om på Forretningsudvalgets møde i december, da udvidelse og renovering vil koste op mod 3 mio. kroner ekstra i husleje om året.

 

Yderligere info via Region Hovedstadens presse på presse@regionh.dk og 7020 9588

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor