Registrering af kræftforløb oppe på samme niveau som før Sundhedsplatformen

​Det store arbejde med at få behandlingerne på hospitalerne i Region Hovedstaden rigtigt registreret er nu ved at bære frugt – det kan bl.a. ses på kræftpakkeforløb.

Vent...

Den nye elektroniske patientjournal har det seneste halvandet år medført massive problemer med at registrere behandlingerne. Det har betydet, at hospitalerne har haft svært ved at dokumentere, at patienternes rettigheder blev overholdt, men med i alt 1.441 registrerede kræftpakkeforløb i 4. kvartal 2017 er Region Hovedstaden igen på samme niveau som før Sundhedsplatformen.

Regionsrådet har løbende prioriteret penge for at hjælpe hospitalerne med at komme i mål med registreringer – bl.a. at få lægesekretærer tilbage til noget af det registreringsarbejde, som tager tid fra lægerne. Samtidig har politikerne også løbende tildelt hospitalerne midler til kapacitetsudvidelse på kræftområdet. Senest i august 2017 besluttede budgetforligskredsen at udmønte 50 mio. kr. i 2017 til kapacitetsudvidelser på bl.a. kræftområdet.

Tak til fantastiske medarbejdere

Men regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) er ikke i tvivl om, at man først og fremmest skal takke medarbejderne for deres fantastiske indsats med at få registreringerne på sporet:

 "Jeg ved, at den nye patientjournal for mange medarbejdere har været og fortsat er en kæmpe mundfuld. Det er dedikerede fagfolk, der jo dybest set bare gerne vil koncentrere sig om at behandle patienter."

Regionrådsformanden lægger også vægt på, at målopfyldelsen fortsat er høj (81 %), hvilket betyder, at hovedparten af  kræftpatienterne bliver behandlet inden for de anbefalede forløbstider i kræftpakkerne, men det kan gøres bedre. Selvom afdelingerne straks går i gang med at bygge nye operationsstuer og ansætte mere personale, går der nogle måneder, før forbedringerne kan spores.

"Kræft kan på ganske kort tid ændre en families tilværelse radikalt. Vi skal gøre alt for at hjælpe de mennesker, der bliver ramt af kræft igennem deres sygdomsforløb bedst muligt. Derfor har vi i Region Hovedstaden stort fokus på at forbedre forløbstiderne, så mennesker med kræft får hurtig udredning og behandling," siger Sophie Hæstorp Andersen.

Fokus på aggressive kræftformer

Regionens behandling af kræft følges i Sundhedsudvalget, hvor den nyudnævnte formand Christoffer Buster Reinhardt (C) bl.a. har fokus på de områder, hvor alle regioner er presset på kapacitet:

"Vi skal blive meget bedre til at sikre et tæt samarbejde med de andre hospitaler og regioner, så patienterne hurtigst muligt sikres udredning og evt. behandling. Det gælder især, når det er en aggressiv kræftform, som kun rammer få og derfor kun behandles ganske få steder i landet."

Fakta

  • Forbedret registrering - Med i alt 1.441 patientforløb i 4. kvartal 2017 er vi igen på niveau med før Sundhedsplatformen. I 1. kvartal 2016 var antallet af registrerede forløb  1.232 patientforløb. Indførelsen af Sundhedsplatformen begyndte i 2. kvartal 2016.
  • Samlet målopfyldelse - I 4. kvartal 2017 er den samlede målopfyldelse af kræftpakkeforløb i Region Hovedstaden opgjort til 81 %. Det er et fald på 4 procentpoint siden 3. kvartal 2017, hvor målopfyldelsen lå på 85 %. På landsplan er målopfyldelsen 83 %, og til sammenligning var målopfyldelsen 84 % i 3.kvartal 2017. Til sammenligning lå målopfyldelsen i 2015 (året før SP) på ml. 78 % og 84 %.
  • Kræftpakker - Indførelsen af kræftpakkerne har været en stor succes for patienternes behandlingsforløb, og overlevelsen er for flere kræftformer forbedret markant de seneste år. I Region Hovedstaden er 1 års overlevelsen samlet for alle kræftformer (ekskl. hud, prostata og bryst) steget fra 61 % i 2001-2003 til 75 % i 2013-2015, mens 5 års overlevelsen er steget fra 42 % til 54 % i samme periode.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor