Revideret kommunikationsaftale for kommuner og hospitaler

​Kommunikationsaftalen på det somatiske område for de 29 kommuner og hospitalerne i Region Hovedstaden er blevet revideret og træder i kraft 4. oktober 2016.

Den reviderede kommunikationsaftale har fokus på sammenhængende og trygge indlæggelses- og udskrivelsesforløb, en forenkling af flow og antal kontakter samt en opmærksomhed på formidling af relevant viden på det rigtige tidspunkt.

Web-tv: Derfor er det vigtigt at anvende kommunikationsaftalen

​(03:41 min.)​​

 
Nyt i kommunikationsaftalen
Hjemmeplejehospitalsmeddelelserne bliver opdateret til version 1.03.
 • Ændringer for hospitalerne:
  • ​2 standardforløb i stedet for 3 (under og over 48 timer)
  • Ved forløb under 48 timer ringes til kommunen og udskrivningsrapport sendes
  • Ved forløb over 48 timer skal plejeforløbsplan sendes senest dagen før udskrivelse, og der skal være fokus på behov for yderligere koordinering
 • Ændringer for kommunerne:
  • ​Telefonisk tilgængelighed døgnet rundt
  • Hurtig afsendelse af opdateret indlæggelsesrapport (særligt fokus på plejecentre, midlertidigt ophold og de borgere, hjemmeplejen selv får indlagt) med sygeplejefaglige problemområder og indlæggelsesårsag
  • Modtagelse af USR
​Revidering af kommunikationsaftalen er en indsats i Sundhedsaftalen 2015 – 2018. Samordningsudvalgene i planområderne er ansvarlige for implementeringen.

Kontakt

Henriette Bager, specialkonsulent, Enhed for Tværsektorielt Udvikling, Center for Sundhed, tlf: 3866 6103/ 6124 2738, e-mail: hba@regionh.dk

 
Redaktør