Rigshospitalet får europæisk arbejdsmiljøpris


Det er implementeringen i den daglige drift, der giver målbar effekt af prioriterede og fokuserede indsatser på arbejdsmiljøområdet.
Internationalt hospital
Rigshospitalets vision 2020 er at være Danmarks internationale hospital. Det, at Rigshospitalet ultimo april 2013 har modtaget den europæiske arbejdsmiljøpris, sætter virksomhedens navn på dagsordenen i flere sammenhænge - også internationalt.

Svær opgave

I særdeleshed når det handler om at skabe sammenhæng mellem produktivitet og arbejdsliv på en stor og kompleks virksomhed med ca. 9.000 medarbejdere, er prisen et skulderklap.

En cadeau til hele hospitalet

- Vi kan og skal være stolte over at modtage denne pris – den er kæmpe cadeau til den omfattende og vedholdende indsats som ledere og medarbejdere har lagt og fortsat lægger for dagen for at sikre sammenhæng mellem produktivitet og arbejdsliv på Riget, siger en glad og stolt arbejdsmiljøchef Morten W. Andersen.

Samarbejde, dialog og respekt er nøglen

Han fortsætter: ”Vi har med eksempler fra hverdagen over for det europæiske arbejdsmijøagentur vist, at ord som samarbejde, dialog og respekt er mere end ord – det er redskaber, som vi i handling målrettet anvender for at skabe yderligere sammenhæng mellem medarbejdertrivsel, patientbehandling og produktivitet.”

Prisen blev overrakt i Dublin

Den 29. april modtog Rigshospitalets arbejdsmiljøchef sammen med fællestillidsrepræsent, sygeplejerske og næstformand i VMU Charlotte Vallys og sygeplejerske og arbejdsmiljørepræsentant Louise Ipsen Kure og sygeplejedirektør Helen Bernt Andersen på Rigshospitalets vegne den europæiske miljøpris ved en stort anlagt, officiel EU-ceremoni i Dublin i Irland.

Arbejdstilsynet opfordrede

I august 2012 opfordrede Arbejdstilsynet Rigshospitalet til at søge om at blive indstillet til den europæiske arbejdsmiljøpris ”European Good Practice Awards”. Fokus, for årets prisuddeling, er virksomheder, der har været bedst til at tilskynde ledelse og medarbejdere til at samarbejde for at forbedre arbejdsmiljøet.

Rigshospitalet tog mod opfordringen

- Vores ansøgning blev vurderet af det Nationale netværk – bestående af Arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet - som har haft til opgave at indstille to danske virksomheder, fortæller Morten W. Andersen.

Fra nomineret til prismodtager

Han fortsætter: ”I oktober 2012 fik vi besked om, at vi var indstillet til den europæiske arbejdsmiljøpris, som Rigshospitalet den 29. april fik overrakt af Det Europæiske Arbejdsmijøagentur ved en ceremoni i Dublin – dagen efter den internationale arbejdsmiljødag.”

De gode resultater bygger på et sundt arbejdsmiljø

Med afsæt i resultaterne fra den store TrivselOp-undersøgelse i 2011, og hvad deraf fulgte, er Rigshospitalet kommet et meget langt stykke videre ad vejen mod et mere sikkert og sundt arbejdsmiljø, der understøtter medarbejdertrivsel og dermed kerneydelsen: patientbehandling og produktivitet.

Virkeligheden udfordrer konstant

- Aktuelt skal vi samarbejde effektivt og på tværs af organisationen for at imødekomme Arbejdstilsynets påbud her fra foråret 2013, siger arbejdsmiljøchefen og fortsætter:

Pris og påbud følges ad

- Nogle vil måske synes, at det er paradoksalt, at vi får en pris samtidig med påbud fra Arbejdstilsynet, Men når man leder efter problemer, vil man med garanti finde ting, der kan forbedres. Påbuddene ændrer ikke ved, at der er en masse forhold, der fungerer, fortæller Morten W. Andersen.

Prisen er en sejr for arbejdsmiljøet

 - Arbejdsmiljøpris er et synligt bevis for, at Rigshospitalet rummer vilje og energi til at samarbejde målrettet for at opnå forbedringer og resultater. Derfor skal vi fejre, at vi har modtaget den europæiske arbejdsmiljøpris - og huske, at prisen selvfølgelig forpligter til yderligere indsats, siger Morten W. Andersen.
Redaktør