Rigshospitalet skal være spydspids for et menneskeligt sundhedsvæsen

​Forretningsudvalget i Region Hovedstaden har sat gang i at formulere en ny vision for Rigshospitalet, som sætter nye standarder for diagnostik, behandling, forskning og udvikling.
Vent...

​Vi vil have et menneskeligt sundhedsvæsen, hvor behandlingen tilpasses den enkelte patients ønsker og behov. Rigshospitalet er allerede foregangseksemplet på fremtidens sundhedsvæsen med BørneRiget og den nye Nordfløj - nu skal vi bare have resten af hospitalets bygninger med, fortæller regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S):

"Vores ambition er at fastholde og udvikle Rigshospitalets naturlige position som spydspids og tæt samarbejdspartner med hospitaler og universiteter i Danmark men også internationalt. Det kræver nye moderne rammer både til diagnostik, behandling og ikke mindst forskning, hvis vi skal imødekomme den vision for Rigshospitalet også i fremtiden," siger hun.

En vigtig del af arbejdet er også en bred involvering af patienter, forskere, fagfolk og samarbejdspartnere fra hele landet og internationalt i udviklingen af en ny vision for Rigshospitalet – både på Blegdamsvej og i Glostrup.

Hele Danmarks hospital

Rigshospitalet er hele Danmarks hospital, der tilbyder nogle af de mest komplicerede behandlinger og operationer til mennesker fra hele landet og fra Grønland og Færøerne. For nogle særligt komplekse og ressourcekrævende sygdomme er Rigshospitalet det eneste behandlingssted i landet. Derfor er opgaven med at sikre moderne rammer vigtig for hele Danmark.

Rigshospitalet glæder sig over politisk opbakning

Direktør på Rigshospitalet Per Christiansen er glad for, at politikerne anerkender behovet for at modernisere hospitalet:

"Vi har nogle af verdens bedste læger og forskere ansat, og vi tilbyder noget af den mest højt specialiserede behandling. Vores ambitioner for fremtiden er tårnhøje, og jeg er rigtigt tilfreds med, at politikerne anerkender, at der skal ske noget med vores fysiske rammer, hvis de skal matche vores ambitioner i fremtiden. Jeg synes samtidig, at det er vigtigt at inddrage patienter og medarbejdere aktivt i processen, og jeg glæder mig til at gå i gang med arbejdet," siger han.

Mange af Rigshospitalets bygninger er gamle og slidte. Rigshospitalet er desuden bygget i en tid, hvor der var andre krav til de fysiske rammer for patienter, pårørende og medarbejdere. I dag er der for eksempel ønske om enestuer, og meget avanceret behandling foregår hjemme eller ved, at patienten kommer ind på et dagsbesøg; flere specialister er inde over den enkelte patient, og i det hele taget sætter et moderne sundhedsvæsen krav til de fysiske rammer. Derfor er det en vigtig opgave at sikre moderne rammer for landets største hospital, så Rigshospitalet også i fremtiden kan være på internationalt topniveau indenfor højt specialiseret behandling og forskning. 

Fakta

Yderligere oplysninger


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor