Rigsrevisionen undersøger forberedelse af Sundhedsplatformen

Rigsrevisionen har besluttet at igangsætte en undersøgelse af, om Region Hovedstaden forud for ibrugtagning af Sundhedsplatformen på Herlev og Gentofte Hospitaler havde forberedt sig godt nok på et eventuelt fald i aktiviteten.

​Rigsrevisionen sætter gang i undersøgelsen, fordi regionens hospitaler har oplevet et fald i aktiviteten, især på det ambulante område, efter indførelsen af Sundhedsplatformen. Samtidig har det vist sig, at de data, Sundhedsplatformen tilvejebringer om hospitalernes aktivitet ikke er pålidelige. Der er dermed ikke overblik over, i hvilken grad nedgangen i aktiviteten er reel eller skyldes problemer med at registrere aktiviteten. Det betyder, at der er udfordringer med at følge hospitalernes aktivitet. 

Rigsrevisionen konstaterer, at regionen forud for ibrugtagning af Sundhedsplatformen skulle vurdere, hvordan systemet forventes at påvirke aktiviteten. Desuden skulle regionen gennemføre en risikovurdering, test og uddannelse for at sikre, at det er muligt at følge hospitalernes aktivitet. 

Rigsrevisionen ser på fire spørgsmål 

I undersøgelsen, der ventes færdig i juni 2018, ser Rigsrevisionen på fire hovedspørgsmål:
  • Har regionen foretaget en vurdering af, hvordan Sundhedsplatformen forventes at påvirke hospitalernes aktivitet? 
  • Har regionen identificeret risici, der kan påvirke muligheden for at følge hospitalernes aktivitet? 
  • Har regionen gennemført test for at sikre, at det er muligt at følge hospitalernes aktivitet? 
  • Har regionen gennemført uddannelse for at sikre, at det er muligt at følge hospitalernes aktivitet?

Afgrænset undersøgelse af forberedelsen

Undersøgelsen tager udgangspunkt i Region Hovedstadens indsats fra programstart 1. januar 2012 til go-live på Herlev og Gentofte Hospitaler i maj 2016. 

Undersøgelsen omfatter ikke, hvordan regionen har håndteret udfordringerne efter den første ibrugtagning. Rigsrevisionen vil ikke forsøge at fastslå omfanget af eller årsagerne til udfordringer med at opretholde aktiviteten. Undersøgelsen omfatter alene Region Hovedstaden og ikke Region Sjælland, der først indfører Sundhedsplatformen den 25. november 2017. 

Beslutningen om undersøgelsen sker efter, at Rigsrevisionen har foretaget en forundersøgelse i sommeren 2017.
Redaktør