Robust økonomi og gode aktivitetstal i Region Hovedstaden

​Region Hovedstaden forventer at få fuld finansiering fra statens aktivitetspulje i 2018. Det viser de nyeste tal for regionens økonomi. Samtidig har regionen også haft nok aktivitet i 2018 til, at vi får dækket den finansiering, vi manglede i 2017. Samlet set lever regionen dermed op til de statslige krav til aktiviteten over for borgerne i Region Hovedstaden i 2017 og 2018. 

Vent...

Nyheden glæder koncerndirektør Jens Gordon Clausen, fordi der længe har været uklarhed om, hvorvidt regionen ville miste statslig finansiering som følge af mindre aktivitet efter implementeringen af Sundhedsplatformen.

"Vi kan se nu, at vores aktivitet ikke har lidt meget under implementeringen af Sundhedsplatformen. Når vi ser på aktiviteten på tværs af hospitaler, så har vi i 2017 og 2018 behandlet lige så mange patienter, som vi skulle, for at få fuld finansiering fra staten. Det er en rigtigt god nyhed."

Indtægter fra andre regioner tilbage på normalt niveau

Sidste år fik regionen ikke ligeså mange indtægter for at behandle patienter fra de andre regioner som i årene før. De nyeste prognoser viser, at regionen i 2018 er tilbage på samme niveau i indtægter fra andre regioner, som vi var før implementeringen af Sundhedsplatformen.

Medarbejdernes fortjeneste

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) glæder sig også over de gode tal og hæfter sig særligt ved, at tallene er medarbejdernes fortjeneste.

"Først og fremmest skylder vi en stor tak til alle de medarbejdere, som har leveret en kæmpe indsats ude på hospitalerne, selvom der har været udfordringer med implementeringen af Sundhedsplatformen. De gør et kæmpe stykke arbejde hver dag – og det er deres fortjeneste, at vi kan tilbyde hjælp og behandling til de mennesker, som har brug for det - selv når det ikke har været nemt," siger Sophie Hæstorp Andersen (S).

10 mio. til lægesekretærer

Indtægterne fra andre regioner har sammen med et fald i medicinudgifter betydet, at politikerne i regionen blandt andet har mulighed for at afsætte yderligere 10 mio. kr. til lægesekretærer, som skal understøtte opgradering af det nationale landspatientregister (LPR3) i februar 2019.

"Vi står overfor en omfattende implementering, når vi i starten af 2019 overgår til den nye version af Landspatientregistret og samtidig skal opgradere Sundhedsplatformen. Lægesekretærerne er vigtige tovholdere for patienterne og uundværlige for god registrering af patientforløbene" siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S)

Fakta

Læs 4. økonomirapport for Region Hovedstaden

Yderligere info

  • Koncerndirektør Jens Gordon Clausen og Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) via regionens pressevagt 70 20 95 88 / presse@regionh.dk


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor