​​​​​​​​​​​​​​​​​​Det nye regionsråd for mandatperioden 2022-2025.

Sådan ser det nye regionsråd ud

​Regionsrådet blev tirsdag 7. december 2021 konstitueret. Lars Gaardhøj blev valgt til regionsrådsformand. Christoffer Buster Reinhardt (C) og Karin Friis Bach (RV) blev valgt til 1. og 2. næstformand. I alt blev der fordelt 68 forskellige poster i det nye regionsråd. 

Vent...

Det var god stemning i rådssalen, da det nye regionsråd mødtes for første gang for at konstituere sig.
Der var mange nye ansigter i salen, da halvdelen af medlemmerne er blevet skiftet ud efter regionalvalget i november. 

 Se billeder fra det konstituerende møde

​​To navneskift og et nyt udvalg
I den sidste valgperiode fandtes der syv faste udvalg; Foretningsudvalget, Udvalg for forebyggelse og sammenhæng, Sundhedsudvalget, Social- og psykiatriudvalget, Miljø- og klimaudvalget, Trafikudvalget og Udvalget for forskning, innovation og uddannelse.

Antallet af udvalg vil i den kommende valgperioden være den samme. Dog nedlægger man udvalget for forskning, innovation og uddannelse. Ansvarsområderne som fandtes i udvalget, bliver fordelt på de andre faste udvalg. Der oprettes tilgengæld et nyt udvalg - Udvalget for fastholdelse og rekruttering i sundhedsvæsenet. Udvalget skal fokusere på nye løsninger, der kan være med til at fremtidssikre de pressede hospitaler.
Udvalget for forebyggelse og sammenhæng og Trafikudvalget videreføres, men ændrer navn til henholdsvis "Udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen" og "Udvalg for trafik og regional udvikling".

11 medlemmer i hvert udvalg styrker politikudviklingen

Hidtil har udvalgene haft 7, 9 eller 11 medlemmer. Nu får alle udvalg 11 medlemmer for at opnå bredere politisk repræsentation og fremme den politiske dialog. På denne måde vil flere medlemmer af regionsrådet også blive involveret i det udviklende arbejde i udvalgene.

Ved det konstituerende møde valgtes formænd og næstformænd for regionsrådet og de faste udvalg. Desuden blev der valgt medlemmer til flere midlertidige udvalg og andre politiske poster i Region Hovedstaden.

Her kan du se hvem der er blevet udpeget til de forskellige poster:

A

Lars Gaardhøj (A)

Regionsrådsformand
Forretningsudvalg, formand 
Visionsgruppen for Fremtidens Rigshospital, formand
Sundhedskoordinationsudvalg i Region Hovedstaden, formand
Praksisplanudvalg i Region Hovedstaden, formand
Bestyrelsen for The Greater Copenhagen & Skåne Committee

​Sofie de Bretteville Olsen (A)

Forretningsudvalg
Sundhedsudvalg
Miljø- og klimaudvalg
Midlertidigt udvalg (tema afklares)
Følgegruppe Nyt Hospital Herlev
Følgegruppe Nyt Hospital Glostrup, næstformand
Videnskabsetiske Medicinske Komiteer, komite nr. 1-3 (indstilling til Sundhedsministeriet)

Leila Lindén (A)

Forretningsudvalg
Sundhedsudvalg, næstformand
Følgegruppe BørneRiget, formand
Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Bornholm (indstilling til beskæftigelsesministeren)

Susanne Due Kristensen (A)

Social- og psykiatriudvalg
Udvalg for fastholdelse og rekruttering i sundhedsvæsenet, formand
Følgegruppe Nyt Hospital Nordsjælland
Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Bornholm, stedfortræder (indstilling til beskæftigelsesministeren)​​

Kim Rockhill (A)

Miljø- og klimaudvalg
Udvalg for trafik og regional udvikling
Opgaveudvalg om Ældre og sundhed
Følgegruppe Nyt Hospital Herlev, næstformand
De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden, komité F, næstformand
Bestyrelsen for den selvejende institution Jonstrupvang
Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Bornholm, stedfortræder (indstilling til beskæftigelsesministeren)

Brian Høier (A)

Udvalg for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
Udvalg for fastholdelse og rekruttering i sundhedsvæsenet
Følgegruppe Nyt Hospital Hvidovre
Det regionale samarbejdsudvalg vedr. almen praksis i Region Hovedstaden
Styringsudvalget for Delprogram Øresund  

Maria Gudme (A)

Social- og psykiatriudvalg
Udvalg for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
Midlertidigt Forskningsudvalg
Opgaveudvalg (tema afklares), formand
Følgegruppe Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg, formand
De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden, komité D

Nicolai Kampmann (A)

Udvalg for trafik og regional udvikling
Følgegruppe Nyt Hospital Glostrup
Følgegruppe Nyt Hospital Hvidovre, formand
Følgegruppe Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center – Nordstjernen
De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden, komité B
Bestyrelsen for Hovedstadens Letbane I/S, næstformand  
Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Bornholm (indstilling til beskæftigelsesministeren)

Vibeke Westh (A)

Udvalg for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
Udvalg for fastholdelse og rekruttering i sundhedsvæsenet
Midlertidigt udvalg (tema afklares)
Visionsgruppen for Fremtidens Rigshospital
Følgegruppe Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg
Det regionale samarbejdsudvalg for speciallægepraksis
Bestyrelsen for SOSU-H

B​

Karin Friis Bach (B)

2. næstformand for regionsrådet
Forretningsudvalg
Sundhedsudvalg
Udvalg for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, formand
Visionsgruppen for Fremtidens Rigshospital
Sundhedskoordinationsudvalg i Region Hovedstaden
Praksisplanudvalg i Region Hovedstaden

Thomas Rohden (B)

Forretningsudvalg
Miljø- og klimaudvalg, næstformand
Udvalg for trafik og regional udvikling
Visionsgruppen for Fremtidens Rigshospital
Bestyrelsen for Netværket HH2030-Gruppen

Stinus Lindgreen (B)

Social- og psykiatriudvalg
Udvalg for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
Midlertidigt Forskningsudvalg
Opgaveudvalg om Coronaerfaringer, formand

Bettina Bové (B)

Miljø- og klimaudvalg
Følgegruppe Nyt Hospital Nordsjælland, næstformand

Lartey Lawson (B)

Udvalg for fastholdelse og rekruttering i sundhedsvæsenet
Følgegruppe BørneRiget
Følgegruppe Nyt Hospital Glostrup
Følgegruppe Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg
Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden

C​

Hans Toft (C)

Forretningsudvalg
Udvalg for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
Opgaveudvalg om Ældre og sundhed, formand

Benedikte Kiær (C)

Følgegruppe Nyt Hospital Nordsjælland

Christoffer Buster Reinhardt (C)

1. næstformand for regionsrådet
Forretningsudvalg
Sundhedsudvalg, formand
Udvalg for trafik og regional udvikling
Opgaveudvalg om Coronaerfaringer, næstformand
Visionsgruppen for Fremtidens Rigshospital
Sundhedskoordinationsudvalg i Region Hovedstaden
Praksisplanudvalg i Region Hovedstaden
Bestyrelsen for Trafikselskabet Movia

Jacob Rosenberg (C)

Sundhedsudvalg
Udvalg for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
Midlertidigt Forskningsudvalg, næstformand
Følgegruppe Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg

Helle Bonnesen (C)

Udvalg for trafik og regional udvikling
Udvalg for fastholdelse og rekruttering i sundhedsvæsenet
Midlertidigt Forskningsudvalg
Følgegruppe Nyt Hospital Hvidovre
Følgegruppe Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg
Styringsudvalget for Delprogram Øresund, suppleant  

Line Ervolder (C)

Forretningsudvalg
Miljø- og klimaudvalg, formand
Visionsgruppen for Fremtidens Rigshospital, næstformand
Følgegruppe BørneRiget, næstformand
DK2020 Politisk Partnerskabsgruppe

Magnus Von Dreiager (C)

Social- og psykiatriudvalg
Udvalg for trafik og regional udvikling
Følgegruppe Nyt Hospital Herlev
Følgegruppe Nyt Hospital Hvidovre, næstformand
Bestyrelsen for Trafikselskabet Movia, stedfortræder
Styregruppen for Strategisk Uddannelsesforum Hillerød
Fordelingsudvalg (på gymnasieområdet) for Nord og Nordsjælland (samt koordinationsudvalget herfor)

Turan Akbulut (C)

Miljø- og klimaudvalg
Udvalg for fastholdelse og rekruttering i sundhedsvæsenet
Følgegruppe Nyt Hospital Glostrup, formand
Følgegruppe Nyt Hospital Hvidovre
Følgegruppe Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center – Nordstjernen

Marianne Friis-Mikkelsen (C)

Sundhedsudvalg
Følgegruppe BørneRiget
Følgegruppe Nyt Hospital Glostrup

​Dorte Vilhelmsen (C)

Social- og psykiatriudvalg
Miljø- og klimaudvalg
Følgegruppe Nyt Hospital Herlev
Følgegruppe Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center – Nordstjernen, formand

D

Jesper Hammer (D)

Forretningsudvalg
Social- og psykiatriudvalg, næstformand
Udvalg for fastholdelse og rekruttering i sundhedsvæsenet
Midlertidigt Forskningsudvalg
Følgegruppe Nyt Hospital Nordsjælland

F

Peter Westermann (F)

Forretningsudvalg
Social- og psykiatriudvalg, formand
Følgegruppe BørneRiget
Bestyrelsen for Hovedstadens Letbane I/S  

Anja Rosengreen (F)

Sundhedsudvalg
Miljø- og klimaudvalg
Overvågningsudvalget for Øresund-Skagerrak-Kattegat-Programmet (2014-2020), suppleant

​Sadek Al-Amood (F)

Udvalg for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
Udvalg for trafik og regional udvikling, næstformand
Midlertidigt udvalg (tema afklares)
Opgaveudvalg om Styrket kollektiv trafik og cyklisme, næstformand
Følgegruppe Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center – Nordstjernen, næstformand

Stine Roldgaard (F)

Udvalg for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
Udvalg for fastholdelse og rekruttering i sundhedsvæsenet
Midlertidigt Forskningsudvalg
Følgegruppe Nyt Hospital Hvidovre

O

​​Finn Rudaizky (O)

Forretningsudvalg
Sundhedsudvalg
Udvalg for trafik og regional udvikling
Bestyrelsen for The Greater Copenhagen & Skåne Committee

​V

Martin Geertsen (V)

Forretningsudvalg
Bestyrelsen for Hovedstadens Letbane I/S  

Bergur Løkke Rasmussen (V) 

Miljø- og klimaudvalg
Udvalg for trafik og regional udvikling
Udvalg for fastholdelse og rekruttering i sundhedsvæsenet
Opgaveudvalg om Styrket kollektiv trafik og cyklisme
Følgegruppe Nyt Hospital Nordsjælland
Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden (indstilling til beskæftigelsesministeren)

Carsten Scheibye (V)

Midlertidigt Forskningsudvalg, formand
Social- og psykiatriudvalg
Udvalg for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, næstformand
Følgegruppe Nyt Hospital Glostrup
Det regionale samarbejdsudvalg vedr. almen praksis i Region Hovedstaden
Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden, stedfortræder (indstilling til beskæftigelsesministeren)

​Randi Mondorf (V)

Forretningsudvalg
Miljø- og klimaudvalg
Følgegruppe Nyt Hospital Herlev, formand
Bestyrelsen for Erhvervshus Hovedstaden
Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden (indstilling til beskæftigelsesministeren)
Christine Dal (V)
Sundhedsudvalg
Social- og psykiatriudvalg
Midlertidigt udvalg (tema afklares)
Opgaveudvalg om Ældre og sundhed, næstformand
Følgegruppe BørneRiget
Følgegruppe Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center – Nordstjernen
Sundhedskoordinationsudvalg i Region Hovedstaden
Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden, stedfortræder (indstilling til beskæftigelsesministeren)

Ø

Marianne Frederik (Ø)

Forretningsudvalg
Udvalg for trafik og regional udvikling, formand
Opgaveudvalg om Styrket kollektiv trafik og cyklisme, formand
Følgegruppe Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg, næstformand

Emilie Haug Rasch (Ø)

Sundhedsudvalg
Udvalg for fastholdelse og rekruttering i sundhedsvæsenet, næstformand
Midlertidigt Forskningsudvalg
Opgaveudvalg om Coronaerfaringer
Følgegruppe Nyt Hospital Herlev

Tormod Olsen (Ø)

Forretningsudvalg
Miljø- og klimaudvalg
Visionsgruppen for Fremtidens Rigshospital
Bestyrelsen for Gate 21
Overvågningsudvalget for Øresund-Skagerrak-Kattegat-Programmet (2014-2020)

​Annie Hagel (Ø)

Sundhedsudvalg
Udvalg for fastholdelse og rekruttering i sundhedsvæsenet
Følgegruppe Nyt Hospital Nordsjælland, formand
Bestyrelsen for Lokaltog A/S  

​Grethe Olivia Nielsson (Ø) 

Social- og psykiatriudvalg
Udvalg for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
Midlertidigt udvalg (tema afklares)
Sundhedskoordinationsudvalg i Region Hovedstaden

Erdogan Mert (Ø)

Social- og psykiatriudvalg
Udvalg for trafik og regional udvikling
Midlertidigt Forskningsudvalg
Midlertidigt udvalg (tema afklares)
Følgegruppe Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center – Nordstjernen
De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden, komité A
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor