Samtlige partier i Region Hovedstaden enige om at løfte de fysiske rammer og investere i nye frysehuse

​Budgetforligskredsen i Region Hovedstaden, som består af samtlige partier er blevet enige om udmøntningen af 62,5 mio. kr. i anlægsmidler på budget 2018.  

Bedre fysiske rammer i børne- og ungdomspsykiatrien skal understøtte behandlingen

Politikerne har fælles politisk vision om en recovery-baseret børne- og ungdomspsykiatri med fokus på sammenhængende behandlingsforløb og inddragelse af familien. De fysiske rammer skal understøtte en normal opvækst gennem udendørsarealer, fælles opholdsrum og mulighed for aktiviteter. Partierne er enige om, at de nuværende fysiske rammer i børne- og ungdomspsykiatrien er begrænsede. Derfor investeres der 2,5 mio. kr. i en foranalyse, som skal belyse mulighederne for en udbygning og modernisering i børne- og ungdomspsykiatrien i Glostrup

 

Derudover investeres der 40 mio. kr. i renovering af hospitalernes fysiske rammer og tekniske installationer med fokus på istandsættelse af blandt andet toiletforholdene for patienter, energirenovering og flere parkeringspladser på Gentofte Hospital. 

 

Nye frysehuse skal bane vejen for skræddersyet behandling  

 

Mennesker er forskellige, og det skal fremtidens behandlingstilbud imødekomme. Det er visionen med den nationale strategi for Personlig Medicin, som regeringen og regionerne i fællesskab vedtog i 2016. Region Hovedstaden tager nu yderligere skridt til at føre visionen ud i livet. Budgetforligskredsen har prioriteret 20 mio. kr. til at fortsætte arbejdet med at etablere nye fælles frysehuse på Hvidovre Hospital og Rigshospitalet. Med frysehusene skal al den information, som hver dag produceres i form af prøver og test på hospitalerne, samles. Med informationen samlet er vejen banet for bedre forskning i skræddersyede behandlingstilbud, der giver færre bivirkninger og en mere målrettet og effektiv behandling.

 

Yderligere oplysninger om aftalen om udmøntning af anlægsmidler

  • Socialdemokratiet: Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen, via Region Hovedstadens pressetjeneste, tlf. 70 20 95 88 (bemærk der kan ikke sendes sms til dette nr), eller mail presse@regionh.dk
  • Venstre: Martin Geertsen, mobil 20 10 4242
  • Enhedslisten: Marianne Frederik, mobil 41 43 45 17
  • Det Konservative Folkeparti: Karsten Skawbo-Jensen, mobil 51 31 69 36
  • Dansk Folkeparti: Henrik Thorup, mobil 40 40 81 88
  • Det Radikale Venstre: Karin Friis Bach, mobil 21 70 50 49
  • SF: Jens Mandrup, mobil 31 34 88 98
  • Liberal Alliance: Niels Høiby, mobil 40 46 35 32


Redaktør