Slut med voldsom overbelægning


Handlingsplan til 40 millioner kroner giver mere personale og bedre koordinering mellem hovedstadsregionens hospitaler.

Hospitalsdirektioner har drøftet nødvendige tiltag

Det skal være slut med den type voldsom overbelægning, som hospitalerne i Region Hovedstaden oplevede i vinteren 2012 og 2013. Derfor har hospitalsdirektioner i foråret og sommeren drøftet, hvad der skal til for at kunne håndtere sådanne uforudsigelige udsving i fremtiden.

Handlingsplan er del af regionens budget for 2014

De forslag har regionsrådet i Region Hovedstaden grebet og afsat 40 millioner kroner til på det netop vedtagne budget for 2014.

Læs Region Hovedstadens Strategi for at nedbringe overbelægning (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

Læs Region Hovedstadens Handleplan 2014 mod overbelægning (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

Hospitalerne skal være rustede til omfattende influenza-udbrud

- Vi kan ikke byde vores patienter endnu en vinter med overbelægning, uagtet at den skyldtes en ekstraordinær situation med et epidemi-lignende influenzaudbrud. Derfor giver vi nu hospitalerne penge til en række initiativer som skal ruste os til særligt belastede perioder, og vi politikere vil holde øje med om det lykkes ved hjælp af kvartalsvise opgørelser over udviklingen, siger Vibeke Storm Rasmussen (S), regionsrådsformand i Region Hovedstaden.

Mere personale, sæsonvarieret bemanding og aflastning hospitalerne imellem

Handlingsplanen omfatter blandt andet flere speciallæger i akutmodtagelserne og akutklinikkerne, så flere patienter kan færdigbehandles uden at skulle indlægges. Hospitalerne skal desuden i højere grad sæsonvariere bemandingen alt efter, hvornår der traditionelt er flest patienter. Derudover skal hospitalerne tidligere bede om hjælp og aflaste hinanden, hvis ét hospital pludselig oplever et stort rykind af patienter.

Færdigbehandlede patienter skal udskrives hurtigere

Endelig vil regionen i den kommende sundhedsaftale med kommunerne have mere fokus på, at færdigbehandlede patienter, som har brug for kommunal hjælp, kommer hurtigere hjem. Det kan blandt andet ske ved følge-hjem ordninger og opfølgende hjemmebesøg eller ved at kommunerne opretter akut- eller aflastningspladser.

Fakta: her kommer der mere personale

Det er forskelligt, hvor overbelægningen kommer til udtryk på de enkelte hospitaler, hvilket afspejles i prioriteringen af ressourcer i handlingsplanen:

  • Flere læger i akutmodtagelserne på Bispebjerg og Hvidovre Hospital samt akutklinikkerne på Frederikssund og Glostrup
  • Farmakonomer/farmaceuter, mere plejepersonale samt udvidet røntgenkapacitet i Akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital.
  • Radiograf, team til blodprøvetagning samt en udvidet sekretærfunktion i Akutmodtagelsen på Herlev Hospital. Også flere speciallæger til hospitalets Gastroenhed.
  • Mere plejepersonale og flere speciallæger til Kardiologisk, Nefrologisk og Endokrionologisk Afdeling på Nordsjællands Hospital
  • Speciallæger til Kirurgisk, Endokrionologisk, Gastroenterologisk og Lungemedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital.

Yderligere oplysninger hos

  • Vibeke Storm Rasmussen, regionsrådsformand i Region Hovedstaden, tlf. 43 64 25 21
  • Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88
Redaktør