Små børn skal også lære at vaske hænder


En opdatering af spillet Magnus & Myggen skal hjælpe med at undgå bakterier på børneafdelingerne i Region Hovedstaden
Færre af de helt små børn skal smittes med en infektion, når de er på hospitalet.

Derfor lancerer Region Hovedstaden en opdatering af det populære Magnus & Myggen-spil, der går ud på at skyde bakterier ned med sæbebobler.

Del af en kampagne

Magnus & Myggen-spillet blev introduceret sidste år som del af en kampagne, der skal lære børn og deres forældre om god håndhygiejne og være med til at mindske smitterisikoen for indlagte patienter.

Først var målgruppen børn mellem seks og 12 år. Med de nye opdateringer er de allermindste børn også omfattet af spillets univers.

Puslespil og indtaling

Opdateringerne, der kan glæde de allermindste, er:
  • Et puslespil med tre sværhedsgrader
  • Et vendespil med tre sværhedsgrader
  • Indtaling af historien Magnus får tællefeber
Det er vigtigt at vaske hænder for at undgå smitte, og tidligere kampagner og indsatser har rettet sig mod de ansatte personalegrupper samt voksne patienter og besøgende. Men hvert år bliver ca. 230.000 børn indlagt eller undersøgt på hospitalerne i Region Hovedstaden.

Børn kan være smittebærere

Sammen med deres forældre udgør børn derfor en stor gruppe potentielle smittebærere, der endda er i tæt kontakt med nogle af de svageste patienter – nemlig syge børn.

Det ny spil er tilgængeligt for alle via smartphone og tablets (iOS og Android). Derudover er der plakater, tegneark og tegneserier i ventearealerne, hvor der kommer børn, på hospitalerne i Hillerød, Herlev, Hvidovre, Bornholm og Rigshospitalet samt på de psykiatriske centre, hvor der er børn i aldersgruppen.

Yderligere oplysninger

  • Vicedirektør Torben Mogensen, formand for Region Hovedstadens komite for infektionskontrol og hygiejne, mobil 23 61 23 77
  • Susanne Aagaard, hygiejnesygeplejerske, Gentofte Hospital, tlf. 39 77 30 08
  • Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88
Redaktør