Smarte løsninger giver borgerne luft og sundhed

​Styrket samarbejde om tværgående indsatser kan fremme Region Hovedstadens globale førerposition inden for Smarte byløsninger​​.

​Region Hovedstaden har potentialet til at blive internationalt førende inden for smarte byløsninger med en samlet satsning på alle niveauer af det offentlige. Men der er behov for et styrket samarbejde om udvikling, anvendelse og indkøb af smarte byløsninger for at høste det store potentiale på området for smarte løsninger på både nationalt, regionalt og kommunalt niveau, konkluderer ny rapport.

Rapporten "Growing Smart Cities in Denmark – Digital Solutions for Better Urban Environments and National Prosperity" er udarbejdet af det internationale konsulenthus Arup i samarbejde med danske CEDI og offentliggjort på konferencen "Smart City Smart Vækst - Nye veje til bæredygtige kommuner" den 28. januar 2016 i København. 

Region Hovedstaden går foran med etablering af en fælles kommunal-regional data-hub og kompetencecenter, som er et initiativ regionens regionale vækst- og udviklingsstrategi, som blev lanceret i oktober sidste år.

For formand i Erhvervs- og vækstudvalget Lars Gaardhøj (S) handler det om samarbejde og om at binde aktørerne sammen i Greater Copenhagen, som bidrager til at understøtte de mange indsatser, der allerede er i gang flere steder:

"Vi udvikler en smart trafikløsning sammen med Hitachi, som skal hjælpe borgere til at finde den hurtigste vej gennem byen ved at kombinere bil, bus, tog, cykel. Det vil samtidig nedbringe CO2-udledingen, give bedre luftkvalitet i byen og sundhed – når det lykkedes os at flytte flere borgere over til at cykle eller gå. Vi vil også arbejde for at anvende smarte teknologier til at bruge offentlige midler mere effektivt, fx ved kun at tømme skraldespande, når de er fyldte eller begynder at lugte."

Intelligent belysning

Region Hovedstaden er allerede langt fremme i forhold til at udnytte ny teknologi i indretningen af byer mere moderne til gavn for mennesker og miljø. Blandt andet udvikles og testes nye løsninger i DOLL Living Lab i Albertslund, Europas største test og demonstrationsfacilitet for intelligent belysning og smarte byløsninger. Hitachi udvikler en markedsplads for data, City Data Exchange, i partnerskab med Region Hovedstaden, Københavns Kommune og CLEAN. Datamarkedspladsen skal fremme kommercialisering af offentlige data og udviklingen af konkrete smart byløsninger, som kombinerer offentlige og private data til gavn for virksomheder og borgere.

Indsatserne bidrager samlet set til at styrke væksten, tiltrække flere investeringer og talent - ikke kun i Region Hovedstaden, men i hele Greater Copenhagen og gør regionen til et bedre sted at arbejde, bo og leve.

Smart city dækker blandt andet over anvendelse af ny teknologi, it og data til at indrette byer mere moderne for at udnytte eksisterende ressourcer mere effektivt, bæredygtigt og til at gøre byerne gode at leve i.

​Fakta:

  • Rapporten "Growing Smart Cities in Denmark – Digital Solutions for Better Urban Environments and National Prosperity" er udarbejdet af det internationale konsulenthus Arup og danske CEDI og finansieret af Invest in Denmark, Erhvervsstyrelsen, Københavns Kommune, Aarhus Universitet, Gate21 og Region Hovedstaden.
  • Derudover har Region Midtjylland, Kommunernes Landsforening samt Århus og Vejle Kommune deltaget i en styregruppe, som har bidraget til rapporten.
  • Rapporten blev præsenteret på "Smart City – Smart Vækst"-konferencen den 28. januar 2016 på Center for Ledelse på Østerbro.

​Yderligere oplysninger:

  • Formand for Erhvervs- og vækstudvalget Lars Gaardhøj på mobil 2892 2598
Redaktør