Sophie Hæstorp ny formand for Psykiatri- og Socialudvalget

​Danske Regioners generalforsamling valgte torsdag formanden for Region Hovedstaden til et af de områder, som regionerne har stort fokus på – nemlig nogle af de mest sårbare mennesker i samfundet.

Vent...

​Regionrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) ser frem til at varetage den nye post som formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Danske Regioner.

”Det er afgørende, at vi kommer ind med en forebyggende og tidlig behandling, og derfor er det vigtigt, at vi har fælles ambitioner og godt samarbejde med patienter og pårørende, medarbejdere, kommuner og organisationer om at skabe gode forløb for det enkelte menneske,” siger Sophie Hæstorp Andersen.

Hun mener, der er behov for en massiv investering for at hjælpe mennesker, der rammes af psykiske sygdomme. 

”Vi har brug for en indsats, der går på to ben. Vi skal styrke hjælpen til de allermest syge, og der skal sættes forebyggende og tidligt ind over for nogle af de mest udsatte mennesker i vores samfund. Det gælder både børn og voksne,” siger Sophie Hæstorp Andersen.

Samlet behandlingstilbud

Et af de områder som Danske Regioner og den nye formand vil sætte fokus på er, at skabe samarbejde om behandlingen af mennesker, der både har en psykisk sygdom og er stofafhængige. For at opnå et helhedsorienteret blik på det enkelte menneskes behov har Danske Regioner sammen med Lægeforeningen, Bedre Psykiatri og Dansk Psykiatrisk foreslået, at der etableres et samlet behandlingstilbud i regionerne.
 
”Afhængighed er langt mere udbredt blandt mennesker med psykisk sygdom, end vi tidligere har været klar over. Faktisk har mere end halvdelen af mennesker med afhængighed i Danmark også en psykisk sygdom, og meget ofte er de to ting viklet ind i hinanden. Derfor skal de to sygdomme behandles samtidigt. Det nytter ikke, at Socialministeriet og Sundheds- og ældreministeriet mener, at man kan skelne mellem afhængighed af stoffer og alkohol. Begge typer afhængighed er ofte til stede sammen med den psykiske sygdom og derfor bør det samles og behandles dér, hvor kompetencen er,” siger Sophie Hæstorp Andersen.

På Danske Regioners generalforsamling blev det vedtaget, at man i de kommende økonomiforhandlinger vil “arbejde for finansiering af en kommende ny psykiatriplan, der sikrer de nødvendige økonomiske rammer for psykiatrien gennem varige bevillinger til drift og en styrket indsats for at øge den mentale sundhed i Danmark”.Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor