Stadig blandet tilfredshed med Sundhedsplatformen

​Region Hovedstaden har gennemført første SPOT-måling blandt medarbejderne – den understreger hvor vigtig arbejdet med optimering er, siger koncerndirektør Jens Gordon Clausen

Vent...

Som det blev anbefalet af Region Hovedstadens Regionale Medarbejderudvalg, og godkendt af politikerne i Region Hovedstaden har administrationen gennemført den første af tre planlagte SPOT-målinger. Målingerne skal søge at afdække udviklingen i medarbejdernes tilfredshed med den elektroniske patientjournal Sundhedsplatformen.

SPOT-målingen er gennemført i perioden 21. november til 5. december 2018, og består af fem spørgsmål, der er udarbejdet af det Regionale Medarbejderudvalg.

Det er første gang SPOT-målingen gennemføres og resultaterne af denne måling udgør derfor en nulpunktsmåling for det videre arbejde. I løbet af 2019 foretages der yderligere to SPOT-målinger som supplement til den årlige og lidt større tilfredshedsmåling, som forventes gennemført i forsommeren 2019.

Læs udtalelse fra Regionens Medarbejderudvalg 

Knap halvdelen af alle har svaret

SPOT-målingen er sendt ud til ca. 31.000 brugere og mere end 15.000 har svaret (svarprocent på 49 pct.). Spørgsmålene, som er testet af klinikere, afdækker medarbejdernes oplevelse af brugerfladen, medicinering, it-support, arbejdsgange på tværs samt den generelle tilfredshed med Sundhedsplatformen.

 Graf1 SPOT.jpg

40 procent af medarbejderne er overvejende eller helt uenig i, at Sundhedsplatformen understøtter mit arbejde tilfredsstillende. Ligeledes er 37 procent af medarbejderne overvejende eller helt uenig i, at medicineringsprocessen understøtter mig i mit arbejde.

 Graf 2 SPOT.jpg

Blandt faggrupperne er der forskel på tilfredsheden med systemet – 61 procent af lægerne er  overvejende eller helt uenig i, at Sundhedsplatformen understøtter mit arbejde tilfredsstillende, mens det samme gør sig gældende for 46 procent af plejepersonalet.

"Målingen svarer meget godt til det billede, der tegner sig, når vi er rundt på hospitalerne – bl.a. til vores SP dialogture og i SP Dialogforum, hvor der sidder medarbejdere fra hospitalerne. Og for mig er det et tydeligt signal om, at optimeringen af den elektroniske patientjournal simpelthen er vores allervigtigste opgave," siger koncerndirektør Jens Gordon Clausen.

I budgetaftalen for 2019 gav et flertal af politikerne håndslag på, at de arbejder for at bevare Sundhedsplatformen med udgangspunkt i, at "vi med Sundhedsplatformen har fået et stabilt system med mange nye digitale muligheder, der vil være behov for i fremtidens sundhedssystem for at forbedre forebyggelse, udredning og behandling af patienterne".

Forbedringsinitiativer

Der er igangsat en række initiativer, som skal forbedre brugen af Sundhedsplatformen og udbedre de kendte fejl, der er i systemet. Senest har regionsrådet den 21. august 2018, vedtaget en handleplan, som også indeholder forbedringsinitiativer på de områder, som også er adresseret i SPOT-målingen, herunder brugerfladen, support og hjælp samt medicinering.

For eksempel forsættes arbejdet med individuel brugertilpasning, hvor regionens læger tilbydes individuel hjælp til optimering af brugerfladen. Derudover tages 15 forbedringer på medicinområdet i brug ved opgraderingen til SP18 og Landspatientregisteret (LPR3) den 2. februar 2019. Opgraderingen forventes at give en række forbedringer af medicinmodulet, men arbejdet med at forbedre systemet fortsætter efter opgraderingen.

Spørgsmålene i SPOT-målingen er ikke direkte sammenlignelige med den større brugerundersøgelse, som blev gennemført i foråret 2018 - og dermed kan data ikke sammenlignes direkte.

"Resultaterne af denne første SPOT-måling giver et værdifuldt datagrundlag for det fortsatte forbedringsarbejde med Sundhedsplatformen, og ikke mindst til den videre dialog ude på hospitalsafdelingerne. Og selvom vi ikke kan sammenligne med den tidligere brugerundersøgelse, så noterer jeg mig alligevel, at der faktisk er steder, hvor vores indsats har virket – fx på brugergrænsefladen. Der er tilfredsheden forholdsvis stor. I længere tid har vi kørt en indsats med individuel brugertilpasning, hvor læger får 1:1-hjælp til at sætte deres personlige skærmbillede op," siger vicedirektør Pia Kopke i Region Hovedstaden center for IT, CIMT.

Fakta – medarbejdermålinger

  • SPOT-målingen blev gennemført sideløbende med den generelle kvartalsmåling af trivslen på arbejdspladserne i Region Hovedstaden. Målingen viser på en skala fra 1 til 5, at tilfredsheden med arbejdet i sin helhed (3,9), den faglige kvalitet (3,9) og følelsen af frit at kunne ytre sin mening (3,7) er konstant over hele 2018.
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor