Større patienttilfredshed i Region Hovedstadens akutmodtagelser

​Det er blevet bedre at være patient i akutmodtagelser og akutklinikker i Region Hovedstaden. For anden gang er en større patienttilfredshedsundersøgelse blevet gennemført på akutområdet og den viser fremgang på flere parametre.

Når du som patient ankommer til Herlev Hospitals akutmodtagelse, vil du udover det sædvanlige personale også blive mødt af en særlig ’spot-sygeplejerske’. Spot-sygeplejersken har blandt andet har fokus på patienter med smerter, ligesom han eller hun også har en vigtig funktion i kraft af sin synlighed og overblik. Sygeplejersken sørger for, at ventetiden på akutmodtagelsen bliver så nem og tryg som mulig. 

Mange initiativer

Initiativet på Herlev er blot ét eksempel på tiltag, som Region Hovedstaden har iværksat siden de fem regioner første gang gennemførte en patienttilfredshedsundersøgelse på akutområdet i 2014.

- Jeg er glad for, at vi har rykket os fremad. Da vi gennemførte undersøgelsen første gang i 2014 lærte vi en masse om, hvor patienter og borgere oplever problemer, når de kommer med akutte problemer. Det har givet os et vigtigt redskab til en fokuseret indsats, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Skilte, adspredelse og forplejning

Den nye undersøgelse viser, at især skiltningen er blevet bedre, men også muligheden for adspredelse og forplejning i venteværelset viser fremgang. Generelt er 64 % af patienterne i akutmodtagelserne og 73 % af patienterne i akutklinikkerne ’i meget høj grad’ eller ’i høj grad’ tilfredse med deres besøg. Ingen steder er tilfredsheden på regionsniveau gået tilbage, men undersøgelsen viser dog også, at der på en del områder endnu ikke er fremgang at spore i forhold til sidste måling.

- Det skal være en tryg oplevelse at komme ind på en akutmodtagelse eller akutklinik. Derfor er det vigtigt, at vi lytter til de mennesker, der bliver behandlet og deres familier og tager deres erfaringer med os. Når det er sagt, så er vi ikke i mål endnu, men vi har sat gang i flere tiltag, som støt vil gøre det bedre at komme på vores akutmodtagelser og akutklinikker, siger Sophie Hæstorp Andersen.

FAKTA:​​

  • Udover spot-sygeplejersker arbejder Region Hovedstaden også med bedre skiltning, bedre akut smertebehandling, rarere ventemiljøer, bedre information om ventetid og mange andre tiltag.
  • En akutmodtagelse har døgnåbent og kan håndtere næsten alle typer skader. Akutklinikker har åbent fra 7-22 og håndterer mindre skader. Region Hovedstaden har seks af hver.
  • Resultaterne i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser er ba¬seret på spørgeskemasvar fra 7.340 patienter, og spørgeskemaerne er indsamlet i september og oktober 2015.
  • Undersøgelsen er gennemført af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne.
  • Find den nationale rapport samt resultater på regions-, hospitals- og akutmodtagelsesniveau her.

Yderligere information:


​​Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), via pressevagten på tlf.: 70 20 95 88

Redaktør