Stor gevinst ved flere unge på erhvervsuddannelser

​Der er potentiale for en kæmpe samfundsmæssig gevinst ved at få flere ufaglærte unge i gang med en erhvervsuddannelse. Det viser en ny analyse foretaget for Region Hovedstaden i samarbejde med Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Gevinsten er på op til 1,3 mio. kr. over en tiårig periode pr. ung, som flytter sig fra kontanthjælp og ingen uddannelse til faglært beskæftigelse. Gevinsten er størst for de unge, der kommer ud i en virksomhed som en del af deres erhvervsuddannelse.

- Nu har vi nye tal, som understreger, at der er en kæmpe gevinst at hente ved at få flere unge i gang. Virksomhederne får lettere ved at finde den rigtige medarbejder. Det har også stor betydning for den enkelte unges livkvalitet at flytte sig fra passiv kontanthjælp til et job som fx industritekniker, kontormedarbejder eller noget helt tredje. Endelig får samfundsøkonomien et plus på kontoen, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Ikke mindst i hovedstadsområdet er der god fornuft i at få flere unge i gang på erhvervsuddannelserne.  Hovedstadsregionen er den region i Danmark, hvor færrest unge vælger at tage en erhvervsuddannelse direkte efter folkeskolen. Samtidig har mange virksomheder i hovedstadsområdet allerede nu svært ved at skaffe faglærte medarbejdere, og prognoser viser, at der kommer til at mangle 7000 faglærte i 2020. 

- Vi må og skal have flere unge til at tage en erhvervsuddannelse inden for de områder, hvor virksomhederne skriger på arbejdskraft. En væsentlig del af løsningen er en praktikpladsgaranti på udvalgte erhvervsuddannelser, fordi praktikdelen spiller en stor rolle, når de unge skal vælge uddannelse. De unge, som kommer i praktik i en virksomhed, lærer her mange af de kvalifikationer, virksomhederne har så hårdt brug. Samtidig kan et godt praktikophold ofte være nøglen til at få fodfæste på arbejdsmarkedet senere hen, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

- Om en praktikpladsgaranti bliver til noget eller ej, er i sidste ende op til virksomhederne. Vi rækker derfor hånden ud til et samarbejde omkring en praktikpladsgaranti, hvor vi til gengæld tilbyder at lette bureaukratiet. Jeg ser gerne, at der bliver skabt ”én indgang”, så virksomheder og praktiksøgende ved, hvor de skal gå hen for at få rådgivning og hjælp til at finde det rette match, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Fakta om analysen:
  • ​Analysen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at de offentlige finanser forbedres med 160-200.000 kr. pr. år, hver gang en ung ufaglært kontanthjælpsmodtager i stedet kommer i faglært beskæftigelse. 
  • Den samlede effekt af at løfte unge ufaglærte til faglært beskæftigelse i stedet for at være på kontanthjælp er omkring 1 mio. kr., når man ser på en 10-årig periode og tager højde for uddannelsesomkostninger.
  • Hvis uddannelsen fuldføres via skolepraktik, er gevinsten 0,8-1,1 mio. kr. afhængig af uddannelsesomkostningernes størrelse, mens gevinsten er op til 1,3 mio. kr., hvis uddannelsen fuldføres i praktik i en virksomhed.

Fakta fra hovedstadsområdet:
  • ​​3000 unge i hovedstadsregionen står uden praktikplads i en virksomhed. 
  • Ca. 14 procent unge vælger en erhvervsuddannelse direkte efter folkeskolen. Til sammenligning er landsgennemsnittet på over 18 procent. Målet er 25 procent af en årgang.  
  • Hver femte virksomhed i hovedstadsområdet vil godt kunne tage flere praktikanter og lærlinge, viser Region Hovedstadens Vækstbarometer.Redaktør