Stor uddannelsesevent for regionens unge er også en øjenåbner for forældre

Fordomme og mangel på viden får mange unge og deres forældre til at vælge erhvervsuddannelserne fra. Kun 13% af regionens unge går den faglærte vej efter folkeskolen. Fakta er, at der i dag er over 100 uddannelser i moderne studiemiljøer og flere praktikpladser, flere jobs og højere løn, end de fleste tror. Dét handler Copenhagen Skills Uddannelsesevent 25.-26. oktober om. 


Skills betyder færdigheder. At kunne noget. Og til Copenhagen Skills Uddannelsesevent får unge i Region Hovedstaden rig mulighed for at teste deres skills, undersøge fag de aldrig før har hørt om, dyste i stafetter mod andre unge og møde lærlinge og erhvervsskoleelever med skills i verdensklasse.

I de store haller er erhvervsuddannelserne og en bred vifte af andre ungdomsuddannelser udstillet, og de besøgende kan tale med virksomheder, coaches, uddannelsesvejledere, lærere og elever.

Mens dagtimerne er for udskolingsklasser og deres lærere, er aftenen den 25. oktober dedikeret til forældre og familie. Her kan man sammen med sine børn besøge eventen, udforske mulighederne og få introduktioner til erhvervsuddannelserne, de gymnasiale uddannelser og 10. klasse. 

Store forskelle fra kommune til kommune
Bag uddannelseseventen står Region Hovedstaden, erhvervsskolerne og Ungdommens Uddannelsesvejledning i hovedstadsregionen. For fjerde år i træk gennemfører de Copenhagen Skills – en fælles indsats, der skal gøre erhvervsuddannelserne til et attraktivt valg på lige fod med gymnasiet. 
I gennemsnit vælger cirka 13% af de unge i Region Hovedstaden en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. På kommunebasis er der stor forskel på, hvor mange der går den faglærte vej efter 9. eller 10. klasse. Tallene svinger fra 4,2% i Gentofte til 23,5% i Frederikssund. 

Fordomme skygger for viden
Undersøgelser viser, at unge og deres forældre, lærere og vejledere ofte ikke ved nok om erhvervsuddannelserne, og at de fleste forældre råder deres børn til at vælge gymnasiet, fordi de opfatter det som den vej, der giver flest muligheder. Desuden har mange forældre en række fordomme knyttet til erhvervsuddannelserne og derfor undersøger de ikke altid alternativerne.
Den situation skal Copenhagen Skills og den store uddannelsesevent i Bella Center være med til at råde bod på. Fakta er nemlig, at der de sidste 10-20 år er sket en kæmpe transformation med erhvervsuddannelserne. I dag er der mere end 100 erhvervsuddannelser i moderne studiemiljøer, og der er flere praktikpladser, flere jobs, højere lønninger og bedre muligheder for at videreuddanne sig, end de fleste går og tror. 

30.000 besøgende
Sidste år strømmede 30.000 unge, lærere og forældre fra hele Region Hovedstaden gennem tælleapparaterne til Copenhagen Skills Uddannelsesevent. Alt tyder på det samme besøgstal i år.
Der er fri entré til eventen, og på forældreaftenen den 25. oktober er der gratis aftensmad til de første 1000.

Yderligere informationer
Jannie Gade Nielsen, Skills-projektleder i Region Hovedstaden, mobil 2610 6859, jannie.gade.nielsen.01@regionh.dk

Redaktør