Store mangler i arbejdskraften presser muligheden for vækst


Ny analyse viser, at nyuddannede ikke har tilstrækkelige kompetencer til at skabe vækst, og at arbejdskraften ikke er gearet til innovation og internationalisering
Hovedstadsregionen har brug for vækst. Men hvordan sikrer vi, at fremtidens medarbejdere kan skabe den?

Ny analyse af fremtidens arbejdskraft

Det har Region Hovedstaden undersøgt i en ny analyse af fremtidens arbejdskraft, som viser, at arbejdskraften lige nu ikke er tilstrækkelig gearet til innovation og internationalisering.

Analysen viser, hvilke kompetencer hos medarbejderne, der er kritiske inden for seks udvalgte erhvervsområder, der har særlig stor betydning for større beskæftigelse og høj vækst i Region Hovedstaden.

Regionsrådsformand: Vi mister ordrer og job

- Fremtidens vækst ligger hos de medarbejdere, der kan se mulighederne og omsætte det til forretning og effektivisering. Analysen bekræfter produktivitetskommissionens budskab om, at især uddannelserne trænger til et kraftigt gennemsyn, og at de ikke er relevante nok for arbejdsmarkedet. Så vi skal sikre, at vi uddanner og efteruddanner rigtigt og guider arbejdskraften derhen, hvor der er beskæftigelse. Det ligger også i tråd med regeringens nye vækstplan. For når virksomhedernes behov ikke matcher med arbejdsstyrkens kompetencer, så mister vi både ordrer og job. Det skal vi lave om på, siger Sophie Hæstorp Andersen (S), regionsrådsformand i Region Hovedstaden.

Analysens fire konklusioner om hvorfor Region Hovedstaden ikke realiserer vækstpotentialet:

  • De nyuddannedes kompetencer for at skabe vækst i en virksomhed er ikke tilstrækkelige. Det handler om, at de nyuddannede har svært ved at begå sig internationalt, omsætte deres viden i nye forretningsideer og mangler evnen til at udvikle og forbedre produkter og processer i samarbejde med andre.
  • Det offentlige er ikke gode nok til at understøtte vækst. Eksempelvis kan Region Hovedstaden via hospitalerne drive vækst frem ved at efterspørge nye løsninger inden for sundhed, energi, miljø og turisme.
  • Det er ikke kun højtuddannede medarbejdere, der bidrager til vækst. I alle de seks væksterhverv peger virksomhederne på, at folkene i driften skal blive bedre til at omsætte deres viden og erfaringer til nye løsninger og produkter. Det gør de ikke i tilstrækkelig grad nu.
  • 20 medarbejdertyper kan i særlig grad bidrage til vækst, bl.a. fordi de er kreative og systematisk problemløsende, som er kritisk for vækst.

Resultater præsenteres på stor konference

Analysen om fremtidens arbejdskraft bliver præsenteret på en stor konference i DGI-Byen den 22. maj. Her vil politikere, ministerier, uddannelsesinstitutioner, eksperter inden for beskæftigelse og vejledning, erhvervsliv og andre centrale aktører diskutere resultaterne.

- Selvom hovedstadsregionen har oplevet en højere vækst end de øvrige regioner, er den alligevel for svag. Og væksten er væsentligt lavere end i andre konkurrerende metropoler som Stockholm, Berlin og Hamborg. Så vi er pressede, hvis hovedstadsregionen skal forblive Danmarks grønne og innovative metropol. Vi kan ikke hæve produktiviteten, hvis vi ikke har den rette arbejdskraft til rådighed, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen.

Fakta:

  • Analysen ”Fremtidens medarbejder – hvilke kompetencer skaber vækst?” er udarbejdet af Teknologisk Institut og bygger på interviews med ca. 1200 virksomheder og 80 eksperter
  • Analysen identificerer kompetencer, der er kritiske for vækst i seks regionale erhvervsområder: Sundhed og velfærdsteknologi, Bioteknologi, Energi og bæredygtighed, Transport og logistik, Kreative erhverv samt Turisme, oplevelser og events
  • Konferencen ” Fremtidens arbejdskraft - Hvilke kompetencer skaber vækst?” finder sted 22. maj fra 11.30 til 16.30 i DGI-byen i København
Yderligere oplysninger hos:
  • Sophie Hæstorp Andersen (S), regionsrådsformand, via pressevagten i Region Hovedstaden, telefon 70 20 95 88
  • Charlotte Rønhof, underdirektør, Dansk Industri, mobil 20 60 69 69
  • Vicedirektør Kristian Johnsen, Center for Regional Udvikling, mobil 23 41 02 90 (kan give adgang til cases på bl.a. uddannelsesinstitutioner og i erhvervslivets interesseorganisationer)
Redaktør