Stort flertal bag Region Hovedstadens budget for 2016

​Region Hovedstadens politikere har indgået en bred aftale om budgettet for 2016. Aftalen prioriterer sundhedsvæsenets kerneydelser – og så skal patienten inddrages helt oppe på ledelsesgangen

I Region Hovedstaden er der fuld gang i store investeringer og historiske omlægnin-ger, der skal udvikle et mere moderne og menneskeligt sundhedsvæsen: Nye hospi-talsbyggerier i milliardklassen. En ny sundhedsplatform, der samler alle patientens oplysninger i én elektronisk journal.  En milliardinvestering i et nyt stort diabetescenter. Og en ny elektronisk tilfredshedsundersøgelse, der skal give patienten mere taletid, bliver udrullet fra 2016.

Den udvikling giver et stort flertal af regionens politikere nu mere luft under vingerne med budgetaftalen for 2016. Bag aftalen står alle partier bortset fra Enhedslisten.

Patienter inddrages mere i beslutningerne

Ifølge regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) har de indgået en budgetaftale, der på trods af tider med pres på økonomien, sætter en klar retning for regionen.

”Det handler om at tage patienterne alvorligt og lytte til dem som den ressource, de er. Og ved at inddrage patienter i de mange svære beslutninger, der træffes ude på regionens hospitaler, får de nu muligheden for at være med til at udvikle sundheds-væsenet indefra. I psykiatrien har vi gode erfaringer med netop at tage patienter og deres pårørende helt med ind på ledelsesgangen, og det vil vi gerne udbrede til resten af regionens hospitaler”, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Svære prioriteringer

Hun understreger dog, at der er mange svære prioriteringer i den nye budgetaftale. 

”Det har ikke været nemt, fordi vi på grund af især stigende medicinudgifter har måt-tet foretaget svære prioriteringer. Som politikere har vi derfor ønsket at sætte ind på nogle grundlæggende og meget vigtige områder. Det handler f.eks. om at prioritere indsatsen over for mennesker med psykiske lidelser, eksempelvis livstruende spisefor-styrrelser. Ligesom vi på fødeområdet vil prioritere selve kerneydelsen, som selvfølge-lig er at give alle børn en tryg start på livet”, siger regionsrådsformanden.

Penge til det akutte område og indsats mod overbelægning

Den nye budgetaftale giver også en saltvandsindsprøjtning på i alt 20 mio. kroner til det akutte område. Pengene skal i 2016 især gå til at styrke rekrutteringen i Akutbe-redskabet, så Akuttelefonen 1813 udvikle kvaliteten og tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. 

Også på et område som overbelægning på de medicinske afdelinger er partierne bag budgetaftalen enige om at fortsætte indsatsen.

”Vi vil ikke have, at syge mennesker skal ligge på gangene eller på overfyldte stuer. Det er uværdigt, og derfor har vi vedtaget en ny handlingsplan mod overbelægning, der blandt andet skal sørge for en bedre koordination mellem hospitalerne og mellem region og kommuner”, siger Sophie Hæstorp Andersen.
Hun påpeger, at partierne bag budgetaftalen har givet hinanden håndslag på at mødes igen, når resultatet af regeringens finanslovsforhandlinger står klart – og hvor der forventes at komme penge til at nedbringe overbelægning.

Flere praktikpladser, turister og mere vækst

Politikerne er også nået til enighed om en række konkrete tiltag, der skal give borger-ne en mere grøn, sund og kreativ region, blandt andet:

 • Mere støtte til Greater Copenhagen samarbejdet, der støttes med 2,6 mio. kro-ner i 2016 og 4,9 mio. kroner i de følgende år. 
 • 5 mio. kroner til Copenhagen Film Fund.
 • Mere kompetent arbejdskraft i regionen, et løft til erhvervsuddannelserne og flere attraktive og relevante uddannelsestilbud af høj kvalitet. Det sker med 3,5 mio. kroner i 2016 og 9,8 mio. kroner i 2016.
 • Indsatsen for at få flere elbiler på vejene sikres med 3 mio. kroner årligt.
 • Regionen giver også 50 mio. kroner til erhvervsudvikling og 40 mio. kroner til regionens regionale vækst og udviklingsstrategi (ReVUS), der sammen med kommuner og virksomheder skal udvikle kulturturismen og understøtte vækst-potentialet i regionen.

FAKTA: Budgetaftalen ’Hovedstaden på forkant’ i overblik

Budgetaftalen 2016 er på i alt 35 mia. kroner, og i budgetaftalen er der udover de igangværende også foretaget konkrete nye prioriteringer for knap 40 mio. kroner fra 2016 og de følgende år:

 • Med inspiration fra Region Hovedstadens Psykiatri ønsker politikerne en mere systematisk inddragelse af patienter og pårørende på ledelsesni-veauet.
 • Flere ressourcer til tidlig igangsættelse af fødsler, 13,6 mio. kr.
 • En fortsat fokuseret indsats på at nedbringe overbelægningen på de medicinske afdelinger.
 • Akutområdet prioriteres med 20 mio. kr. Pengene skal især gå til at re-kruttere og fastholde ansatte på Akuttelefonen.
 • Der investeres i 4 nye intensive senge til patienter med livstruende spi-seforstyrrelser, 8 mio. kr.
 • Opnormering af særlige sengepladser i retspsykiatrien, 11 mio. kr.
 • Etablering af speciallægepraksis (deltid) i psykiatri på Bornholm, 0,9 mio.kr.
 • Fjernelse af gebyrer for mad til medindlagte pårørende, betaling for skanningsbilleder m.m. 1,0 mio. kr.
 • Forbedring af maden på hospitaler og øget økologi, 0,5 mio. kr.
 • Bedre grundlag for rationel medicinanvendelse, 2,4 mio. kr.

Yderligere oplysninger:

 • Socialdemokraterne: Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen, via Region Hovedstadens pressetjeneste, tlf. 70 20 95 88
 • Venstre: Martin Geertsen, mobil 20 10 42 42
 • Det Konservative Folkeparti: Karsten Skawbo-Jensen, mobil 51 31 69 36
 • Dansk Folkeparti: Henrik Thorup, mobil 40 40 81 88
 • Det Radikale Venstre: Charlotte Fischer, mobil 31 25 96 55
 • Socialistisk Folkeparti: Lise Müller, mobil 28 96 40 30
 • Liberal Alliance: Niels Høiby, mobil 40 46 35 32


Redaktør