Styrkede vækstbetingelser i Region Hovedstaden


Vækstforum Hovedstaden og regeringen indgår partnerskabsaftale, der sikrer vækst i hovedstadsregionen

Fokus på vækstmuligheder

Med aftalen sættes særligt fokus på vækstmulighederne inden for kreative erhverv og design, velfærdsteknologi, cleantech samt på udviklingen af nye virksomheder.

Udnytter styrkepositioner

- Jeg er meget optaget af, at vi udnytter dansk erhvervslivs styrkepositioner til at skabe mere vækst og beskæftigelse i Danmark. Derfor er jeg meget tilfreds med dagens aftale, som følger op på vores arbejde med vækstplaner inden for blandt andet sundheds- og  velfærdsteknologi og design, siger erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen (SF).

Danmark som vært for designevent

- Vi vil fx undersøge mulighederne for at køre Danmark i stilling som vært for World Design Capital, så vi kan styrke Danmarks position som vækstcenter for arkitektur, mode og design og udnytte den stigende internationale efterspørgsel efter designervarer, siger Annette Vilhelmsen.

Styrker Vækstforum Hovedstadens arbejde

- Hovedstadsregionen konkurrerer med andre storbyregioner om vækstvirksomheder, investeringer og turister. Dagens aftale sikrer et fælles fokus og styrker Vækstforum Hovedstadens arbejde med at skabe en attraktiv international metropol baseret på bæredygtig vækst, viden i verdensklasse og høj livskvalitet for alle borgere, siger formand for Vækstforum og regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen (S).

Alliancer vil gavne alle parter

- Region Hovedstaden og kommunerne i regionen er som store offentlige virksomheder med ansvar for hospitaler, pleje og omsorg en stærk katalysator for innovation og udvikling af nye produkter og teknologier til gavn for både borgere, virksomheder og patienter. Telemedicin, håndtering af spildevand og nye muligheder for at udvikle nyt inventar og teknologisk udstyr i kølvandet på regionens hospitalsbyggerier til 15 mia. kr. er konkrete eksempler på områder, hvor flere stærke offentlige-private alliancer vil gavne alle parter, siger Vibeke Storm Rasmussen.

Står over for massive investeringer

- Hele Danmark står i de kommende år over for massive investeringer i infrastruktur. I Region Hovedstaden drejer det sig blandt andet om metro- og hospitalsbyggeri, ligesom der er muligheder med den kommende Femern Bælt-forbindelse, siger minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen (S).

Styrker erhverv og uddannelse

- Med vækstpartnerskabet har vi 22. maj 2013 indgået en aftale om at styrke sammenhængen mellem erhvervsfremme, uddannelse og beskæftigelsesindsatsen, så vi sikrer, at vores investeringer i infrastruktur og erhvervsudvikling kommer flest muligt til gode, siger Carsten Hansen.

Brug for mere velfærdsteknologi

- I takt med, at vi lever længere og den danske befolkning bliver ældre øges forekomsten af såkaldte livsstilssygdomme og kroniske lidelser. Udviklingen betyder stigende efterspørgsel efter sundheds- og velfærdsteknologi, som kan forbedre kvaliteten i patientbehandlingen og lette opgaveløsningen i sundhedsvæsenet, siger sundhedsminister Astrid Krag (SF). 

Kommer især kronikere og ældre til gavn

- Derfor er jeg rigtig glad for, at vi med aftalens satsning på markedsudvikling og intelligent offentlig efterspørgsel, kan stimulere vækst og jobskabelse i Danmark ved at efterspørge produkter og løsninger, som vil komme især kronikere og ældre til gavn, siger Astrid Krag.

Læs mere


Kontaktpersoner:


  • Erhvervs- og Vækstministeriet, pressesekretær Søren Møller Nielsen, mobil 22 44 50 60
  • Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, pressechef Thomas Bille Vinkel, mobil 40 91 98 78
  • Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, kommunikationschef Martin Hein, mobil 41 71 77 11
  • Vækstforum Hovedstaden, pressevagten i Region Hovedstaden, tlf.70 20 95 88
Redaktør