Sundhedsforskning i Region Hovedstaden i stærk fremgang


Over 3.671 personer forsker aktivt i hverdagen i sundhedens tegn
Der forskes på livet løs i Region Hovedstaden, og antallet af aktive sundhedsforskere har aldrig været større.

3.671 arbejder med forskning

Lige nu arbejder 3.671 personer, som en del af deres hverdag, på at skaffe mere viden om, hvordan behandlinger, udstyr og medicin kan forbedres til gavn for borgerne.
Det viser Forskningsevaluering 2013, som er den femte forskningsevaluering i Region Hovedstadens historie.

Forskningsevaluering 2013 (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

Forskning til gavn for borgerne

Evalueringen giver et overordnet billede af udviklingen på de enkelte hospitaler og afdelinger i regionens sundhedsvæsen.

Forskningsresultaterne i tal for 2012 er:
 • Der er i alt 3.671 aktive forskere (mod 3.318 i 2011)
 • Der blev publiceret omkring 3.400 videnskabelige artikler fra sundhedsforskerne i Region Hovedstaden, hvilket er en stigning fra omkring 3.000 i 2011

Konkrete eksempler

Konkrete eksempler på sundhedsforskningen i Region Hovedstaden er forskere på Glostrup Hospital, der finder afgørende ny viden om migræneanfald, forskere på Gentofte Hospital, der identificerer personer med risiko for hjertesygdomme eller forskere fra Herlev Hospital, der opdager at en irritabel tyktarm kan afhjælpes med en særlig diæt.

Vigtigt at fastholde det høje niveau

- Alle vores forskningsresultater kan i sidste ende hjælpe mennesker, der har forringet livskvalitet og problemer tæt inde på livet. Så det er utrolig vigtigt, at vi fastholder vores høje forskningsniveau, siger Marianne Stendell (S), formand for Udvalget for fremtidens uddannelse og forskning i Region Hovedstaden.

Flere penge til sundhedsforskning

Finansieringen til forskningen er også stigende. I 2012 blev brugt i alt 1,83 mia. kr. på sundhedsforskning i Region Hovedstaden, hvoraf knap halvdelen er betalt af eksterne parter såsom fonde og erhvervs¬virksomheder, og resten er betalt af regionen. Det er en stigning på knapt 6 % fra 2011.

Over 800 samarbejdsaftaler

I 2013 har Region Hovedstaden indgået over 800 samarbejdsaftaler om forskning og kliniske forsøg med erhvervslivet. Aftalerne vil sammen med regionens nye økonomisystem give bedre gennemsigtighed og bedre kontrolmuligheder. Men aftalerne med erhvervslivet vil, som det vigtigste, i høj grad bidrage til vækst i både Region Hovedstaden og i Danmark generelt.

Forskning bidrager til vækst

- Evalueringen viser, at vi står rigtig stærkt i Region Hovedstaden, når det gælder sundhedsforskning, og de aftaler vi indgår, bidrager høj grad til vækst i både Region Hovedstaden og i Danmark generelt, siger Marianne Stendell.

Fakta:

 • Den regionale forskningsevaluering er baseret på data om videnskabelige publikationer, produktion af akademiske grader, indtægter fra eksterne fonds- og forskningsbevillinger, udstedte patenter samt indtægter fra forskningskontrakter med erhvervslivet.
 • Forskningsevaluering 2013 viser de mest produktive og kvalificerede forskningsmiljøer og – områder. Forskningen bedømmes bl.a. ud fra et særligt pointsystem, hvor det enkelte forskningsresultat vægtes forskelligt.
 • Regionen havde 40 afdelinger (mod 37 i 2011) med over 200 point, som betragtes at være et højt forskningsniveau
 • 12 afdelinger er på et rigtigt højt niveau med point over 400 – og tre afdelinger har mere end 1000 point
 • Rigshospitalet er regionens forskningsmæssige flagskib. Halvdelen af afdelingerne med over 400 point ligger på Rigshospitalet, og hospitalet har medforfattere på godt halvdelen af alle regionens videnskabelige publikationer
 • Der er en stigning i antallet af professorer, postdocer og øvrige forskere med kandidatuddannelse
 • Det er femte gang, evalueringsmodellen anvendes i Region Hovedstaden, og den viser dermed udviklingen for afdelinger og hospitaler i perioden 2008-2012.

Yderligere oplysninger:

 • Marianne Stendell (S), Formand for Udvalget for fremtidens uddannelse og forskning i Region Hovedstaden, mobil: 23 41 01 57

Øvrige medlemmer af Udvalget for fremtidens uddannelse og forskning:

Lars Gaardhøj (S), mobil: 28 92 25 98
Flemming Pless (S), mobil: 40 27 52 45
Nina Berrig (K), mobil: 20 84 37 60
Ellen Thrane (SF), mobil: 26 27 83 29
Anne Ehrenreich (V), mobil: 30 57 19 76

 • Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf.: 70 20 95 88
Redaktør