Sundhedsplatformen: Epic-udviklere på besøg

​It-udviklere fra Epic, det amerikanske firma, der står bag Sundhedsplatformen, har været på tur rundt i Region Hovedstaden og Region Sjælland. 

Vent...

Epic har besøgt flere hospitaler og har snakket med medarbejdere om bl.a. arbejdsgange på medicinområdet.

Rigshospitalet, Herlev Hospital og Køge Sygehus havde i februar besøg fra Epic, leverandøren af Sundhedsplatformen. 10 it-udviklere var rundt på en række forskellige afdelinger – bl.a. neonatal, intensiv, akutmodtagelse, onkologi og neurologi. 

Medarbejdere fik lejlighed til at beskrive de udfordringer, de oplever bl.a. med arbejdsgangene på medicinområdet, og det gav it-udviklerne et godt indblik i, hvordan de bedst understøtter medarbejdernes hverdag.

Hensigtsmæssige arbejdsgange

På Køge Sygehus blev overlæge Charlotte Tofteng kigget over skuldrene, mens hun udskrev en patient. På den måde kunne hun vise it-udviklerne, hvordan hun som kliniker oplever, at systemet fungerer. 

’Det, der er udfordringen, er at oversætte en klinikerhjerne til noget it. Jeg er ikke i tvivl om, at udviklerne jo gerne vil hjælpe os, men det er svært at forklare dem, hvorfor det giver mening for mig, at det ser ud på en bestemt måde.

Det visuelle skal passe med min indre logik, og det kan godt være svært at omsætte til ord’, fortæller Charlotte Tofteng. Hun syntes, at det var en fordel at få lejlighed til med egne ord at beskrive udfordringerne og samtidig pege på skærmen.

På Herlev Hospital fortalte overlæge Vibeke Parner fra Onkologisk Afdeling, at de er usikre på, hvad der er de mest hensigtsmæssige arbejdsgange ved medicinudskrivelse. 

Vibeke Parner viste en typisk patient og de mulige arbejdsgange for en læge og understregede, at hun og hendes kolleger har brug for, at der kommer afklaringer på arbejdsgangene.

Mødet med virkeligheden

På Neonatal Afdelingen på Rigshospitalet beskrev sygeplejerske Sunna Gudrunardottir Hermann og overlæge Thorkil Jacobsen processen fra medicinordination til selve infusionen af medicinen. Her møder de nemlig en del udfordringer med besværlige arbejdsgange.

Epic-udviklerne havde en del spørgsmål til de konkrete arbejdsgange, og hvordan og i hvilken rækkefølge medicinen blandes og ordineres. For dem var det givtigt at være på afdelingen og se det gjort i virkeligheden, mens de kunne stille konkrete spørgsmål til klinikerne.

At stå i et medicinrum sammen med den sygeplejerske, der blander medicinen og sætter labels på, giver en bedre forståelse for, hvilke udfordringer man som kliniker kan møde.

Forskellige afdelinger har forskellige udfordringer

Løsningsarkitekt og kardiolog Steen Abildstrøm har sammen med sine kolleger; applikationskoordinator Maja Degn og klinisk-it-konsulent Kia Raun fulgt med udviklerne rundt. 

Maja Degn og Kia Raun er begge sygeplejersker. Efter hvert besøg har de sammen med udviklerne opsummeret de udfordringer, de er blevet præsenteret for. 

Efterfølgende har de sammen med en flok kolleger fra både Region Hovedstaden og Region Sjælland holdt workshops, hvor inputtene er blevet samlet og struktureret, ligesom der er blevet set på hvilke udfordringer, der kan løses nu og her.

Det har været vigtigt, at udviklerne har været på besøg på så mange forskellige afdelinger og hospitaler som muligt – med primært fokus på medicineringsdelen.

Steen Abildstrøm fortæller:
"På Rigshospitalet har de nogle højt specialiserede enheder, og hvis vi tilpasser alt til dem, vil det ikke fungere i Køge. Så det er vigtigt, at Epic har fået lov at se flere forskellige hospitaler, så de kan se de forskellige udfordringer".

"De forskellige afdelinger har været gode til at fokusere på de udfordringer de havde, så det blev konkretiseret. ’Det har vi jo sagt i flere år’, kan folk sige, men det virker bedre, når man ikke bare siger det, men fysisk kan vise det. Når man får hele konteksten med".

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor