Sundhedsplatformen: Styrelsen for Patientsikkerhed følger Sundhedsplatformen nøje

​Styrelsen for Patientsikkerhed er tilfredse med Region Hovedstadens svar, men vil følge opmærksomt med i udviklingen på Sundhedsplatformen. Læs Styrelsen for Patientsikkerheds svar til Region Hovedstaden her.​Styrelsen for Patientsikkerheds svar til Region Hovedstadens svar:​

De første ugers drift af Sundhedsplatformen på to københavnske hospitaler er blevet fulgt af en række begejstrede meldinger og nogle kritiske vurderinger fra brugerne.

Det samlede billede fik i sidste uge Styrelsen for Patientsikkerhed til at bede om en række oplysninger fra Region H, der blev bedt om at belyse om Sundhedsplatformen har grundlæggende fejl – eller om der er tale om børnesygdomme uden alvorlige patientsikkerhedsmæssige risici. Regionens svar er tilgængelig her.

"Overordnet finder vi, at regionens ledelse har svaret relevant på de bekymringer, der er blevet rejst. Vi bemærker også at regionen erkender, at personalet ikke var godt nok uddannet og forberedt. Tilbage står bl.a. en usikkerhed om, hvorvidt patientdata, der er gået tabt i implementeringsfasen vil blive samlet op", siger enhedschef i styrelsen, Anette Lykke Petri.

Hun tilføjer: "Vi er overbevist om, at Sundhedsplatformen vil være til gavn for patienternes sikkerhed på den lange bane. Det er imidlertid vigtigt, at patienternes sikkerhed også varetages forsvarligt i implementeringsfasen. Derfor vil vi fortsat følge arbejdet med sundhedsplatformen og vil bede regionens ledelse deltage i et møde hos os, hvor også repræsentanter for medarbejderne, der har kritiseret systemet, vil blive inviteret. På mødet vil vi tale om status på implementeringen og evt. nytilkomne problemer samt en løsning af disse. Endelig vil vi fokusere på tabte patientdata. Det er afgørende for styrelsen og for patienternes sikkerhed, at Sundhedsplatformen kommer til at virke som lovet."

For yderlige kommentarer, kontakt Anette Lykke Petri på 7222 7929.
Redaktør