Sundhedsplatformen følger tidsplanen

​Den næste store milepæl for Sundhedsplatformen ligger fast. Platformen rulles ud på Rigshospitalet d. 5. november. Det blev endeligt besluttet i går på styregruppemødet.​

​Rigshospitalet er det næste hospital, der indfører Sundhedsplatformen. Det sker natten til d. 5. november, og således følger Sundhedsplatformen den oprindelige tidsplan.

Der var som forventet en del startvanskeligheder i form af fejl og behov for tilpasninger, da medarbejderne på Herlev Hospital og Gentofte Hospital som de første tog Sundhedsplatformen i brug. En meget stor del af fejlene er allerede løst, og der er lagt en klar plan for, at de største og mest kritiske problemer også er løst, før Rigshospitalet går i gang med at bruge Sundhedsplatformen. Derfor har styregruppen i Sundhedsplatformen i dag taget den endelige beslutning om at fastholde datoen for udrulningen af den store fælles patientjournal på landets største hospital.

En supertanker

- Jeg er selvfølgelig tilfreds med, at vi holder tidsplanen. Det er en supertanker af et projekt, og vi VIL Sundhedsplatformen, og vi VIL forandre sundhedsvæsnet. Men det ændrer ikke ved, at det er et gevaldigt langt sejt træk, der skal til for, at vi kan komme helt i mål. Jeg er klar over, at der har været og fortsat er tekniske udfordringer, som medarbejderne dagligt slås med, og at de tekniske udfordringer giver anledning til både frustrationer og usikkerhed. Jeg har dog tiltro til den plan, der nu er lagt for de næste par måneder, og jeg vil ligesom styregruppen følge arbejdet tæt, siger regionsdirektør Hjalte Aaberg.

Intensiv forberedelse

Rigshospitalet er i fuldt gang med at forberede Sundhedsplatformens indtog. Hospitalet arbejder sammen med Herlev Hospital og Gentofte Hospital samt projektet bag Sundhedsplatformen for, at implementeringen skal gå så godt som muligt – og for at drage nytte af erfaringerne fra Herlev og Gentofte. Det handler ikke kun om det rent tekniske, men også om hvordan alle blive bedre rustet til det enorme forandringsprojekt.

Efterårets fokusområder

I de kommende måneder er der særligt fokus på disse områder:
Medicinering og problemer med opdatering af Fælles Medicin Kort (FMK)
Systemets ’hastighed’ er allerede blevet forbedret – herunder også svartiderne i relation til FMK. Tekniske ændringer og påmindelser i systemet skal understøtte de nye arbejdsgange og sammen med nye fakta-ark til lægerne sikre færre fejl.

Prøver, undersøgelser og prøvesvar (Labka)

Arbejdsgange i blodprøvesystemet Labka bliver optimeret, ligesom der gennemføres tekniske forbedringer. Der følges dagligt op på, om der er bestillinger af prøver, der ikke går igennem. I de få tilfælde, hvor dette sker, får afdelingen besked, så fejlen kan rettes.

Overlevering af information og dokumentation til kommuner og praktiserende læger (MedCom)

En række ændringer i Sundhedsplatformen skal sikre, at informationer vedr. patienterne videregives korrekt til kommuner og praktiserende læger. Der følges dagligt op på, om der er meddelelser, der ikke går igennem. Det sker i ganske få tilfælde, og når det sker, får den pågældende afdeling besked, så meddelelsen kan blive sendt korrekt.

Henvisninger, ind/udskrivelser og korrekt registrering af patientforløb

Det ser i øjeblikket ud til, at der er henvist langt færre patienter end ellers til Herlev Hospital og Gentofte Hospital. Det skyldes formentlig langt hen ad vejen forkert eller manglende registrering, fordi der er sket store ændringer i registreringspraksis og arbejdsgange. De relevante afdelinger får support, så de fremover kan registrere henvisninger, diagnoser og patientforløb rigtigt.

Status til medarbejderne

Medarbejderne har efterlyst mere information om ændringer i systemet og status på fejlretninger. Fremover vil superbrugerne få en mail med information om relevante ændringer i Sundhedsplatformen, og superbrugerne sørger herefter for at dele informationen med de enkelte brugere på afdelingen. Desuden vil fakta-ark, manualer og kurser løbende blive forbedret. 

Forbedret uddannelse og bedre forberedelse

Når medarbejdere og ledere fra Rigshospitalet skal lære Sundhedsplatformen at kende, bliver det med et nyt og forbedret uddannelsesprogram. Bl.a. vil der være bedre mulighed for at træne patientforløb, hurtigere hjælp til personlig opsætning og mere erfarne undervisere. Desuden vil klinikere blive bedre forberedt på de nye arbejdsgange og roller i kraft af et forbedret parathedskoncept. 

Rigshospitalet har løbende henover de seneste måneder kommunikeret om de mange forandringer, der relaterer sig til implementeringen af Sundhedsplatformen. Kommunikationen er den seneste tid intensiveret og intensiveres yderligere i takt med, at Rigshospitalet nærmer sig Go Live 5. november.​

​Tidsplan for Sundhedsplatformen

Rigshospitalet implementerer Sundhedsplatformen den 5. november 2016. Næste etape er i marts 2017 med Nordsjællands Hospital, Amager og Hvidovre Hospital samt Bornholms Hospital. I maj 2017 kommer turen til Bispebjerg og Frederiksberg Hospital samt Region Hovedstadens Psykiatri. Region Sjælland kommer på i løbet af efteråret 2017.​
Redaktør