"Sundhedsplatformen leverer data, vi aldrig har haft adgang til før"

​Der er masser af brugbare data i Sundhedsplatformen, der kan bruges til driftsmålsstyring på hospitalerne og de enkelte afdelinger. Det er erfaringen fra Bispebjerg Hospital.

Vent...
Hver mandag trækker sygeplejerske Didde Marie Paludan data i Sundhedsplatformen (SP). Dataene giver et detaljeret overblik over aktiviteten i Ortopædkirurgisk Afdeling på Bispebjerg Hospital og sendes til afsnitsledelser og afdelingsledelse. 

Hun formidler således data for ambulatorier, operationsgang, sengeafsnit og afdelingen som helhed. Det giver overblik over antallet af fremmødte og afsluttede patienter, forundersøgelser og kontrolbesøg samt udførte, annullerede og om-bookede operationer. 

’Det betyder, at ledelsen hele tiden kan følge med i driften, og hvordan vi ligger i forhold til vores målopfyldelse – uge for uge, måned for måned’, siger Didde Marie Paludan – og hun er begejstret for de nye muligheder: 

’Jeg synes simpelthen, at det er dejligt, at vi har fået SP. Der er et hav af data, som vi aldrig har haft adgang til før – og på et helt andet niveau og i en helt anden detaljeringsgrad. Det er en fantastisk udvikling i forhold til, hvad vi kom fra’. 

Og hun ved, hvad hun snakker om. Hun arbejdede også med data, før de tog SP i brug:

’Men der var tale om gamle data, som typisk var et par måneder gamle. Det betød, at det var bagudrettet, og vi kunne ikke på samme måde justere i produktionen. I dag kan vi løbende se præcist, hvad der er produceret både i ambulatorier, på operationsgangen og sengeafsnittet’.

’Vi har data, når vi har brug for dem – og kan dermed op- og nedjustere, når der er brug for det. Fx kan vi sørge for at overproducere i ugerne op til opgraderingen i februar, fordi vi i detaljer ved, hvordan vi skal ligge i hver enkelt uge’.

Rapportbiblioteket udvides løbende 

Didde kastede sig over dataarbejdet, så snart hospitalet kom på SP. Hun erkender dog også, at hun har lagt mange timer i det for at få det til at fungere. Derfor forstår hun til fulde, hvorfor mange afdelinger endnu ikke er kommet i gang.

’Rapportbiblioteket (dvs. den samlede oversigt over data i SP) er uoverskueligt. Det tager tid at finde en rapport, finindstille og filtrere, så den viser det, man gerne vil se, og når man kun har fem minutter, opgiver mange’, fortæller hun – men hun har et godt råd til de afdelinger, der endnu ikke har fået gang i arbejdet med data i SP. De skal give det en chance og tage et kig ind i rapportbiblioteket:

’Brug lidt tid på det og find de rapporter, der giver mening i forhold til, hvad I vil nå af mål. Der er ligger så mange brugbare data, som blot venter på at blive formidlet. Lad os nu udnytte systemet. Og hvad du ikke kan finde i dag, bliver måske tilgængeligt i næste uge’.

Masser af valide data

Og i forhold til den usikkerhed, der har været omkring validiteten af data i SP, er hendes budskab klart: 

’Der er ganske enkelt ingen grund til ikke at bruge data fra SP. Det er rigtigt, at rapporterne ikke var validerede til at begynde med, og man kan sikkert stadig finde nogle fejl, men mit umiddelbare indtryk er, at der er rigtigt mange tal, som giver mening at se på. Og hvis man er i tvivl om kvaliteten af de data, man trækker, kan man jo lave en klinisk håndtælling og på den måde sammenligne data fra SP med data fra den kliniske håndtælling’.

Hun ser store perspektiver i den måde at bruge data på:

’Det er en ny tankegang at gøre data til en del af vores hverdag i det omfang, som SP giver mulighed for. Den viden kan hjælpe os med at udvikle hospitalsdriften. Vi skal bruge det aktivt’.

Rapporter skal automatisere datatræk

I dag er der omkring 400 tilgængelige rapporter i Sundhedsplatformen, der kan trækkes automatisk. De giver mulighed for at lave egne rapporter og visninger tilpasset de lokale behov i afdelingerne. 

Samarbejdet omkring netop selvbetjent rapportering skal sikre, at hospitalernes brug af data bliver mest muligt effektiv. Det fortæller daglig leder i Center for Økonomi Marianne Bjerregaard Bertelsen:

’Vi er klar over, at behovet for rapporter langt fra er dækket endnu, og at der derfor fortsat foregår manuelle arbejdsgange omkring udtræk og efterbehandling af data. Sammen med de lokale rapportudviklere er vi i fuld gang med at øge antallet af rapporter, så de kan honorere afdelingernes databehov’. 

’Hensigten er, at vi løbende får bygget de nødvendige rapporter, der kan trækkes automatisk, så vi mindsker eller helt undgår de manuelle arbejdsgange omkring databehandling og fremover arbejder med data på den mest effektive og hensigtsmæssige måde – også set fra et datasikkerhedsmæssigt perspektiv’.

Målet er, at der i løbet af 2019 er fokus på udvikling af rapporter særligt på aktivitets-, belægnings-, henvisnings- og operationsområdet. Det skal de 60 lokale og regionale rapportudviklere være med til at sikre. 

Læs mere 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor