Sundhedsudvalgsformand: Tiltag for hjertepatienter er ved at virke

​Christoffer Buster Reinhardt, formand for Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden, glæder sig over, at bl.a. de lange ventetider for operation af hjertepatienter retter sig i 2018.

Vent...
Nye tal fra Region Hovedstaden viser, at ventetiden til planlagt hjertekirurgi nu er under 30 dage.

Hjerteområdet følges tæt i Region Hovedstadens Sundhedsudvalg, og formand Christoffer Buster Reinhardt (C) glæder sig over, at det politiske og ledelsesmæssige fokus slår igennem:

- Når man skal igennem en alvorlig hjerteoperation, så skal man ikke bekymre sig om ventetider og aflysninger. Derfor glæder det mig, at situationen nu ser meget bedre ud. De tiltag, der er sat i gang på hjerteafdelingerne med at få bedre registrering af udredningsretten, virker. På samme vis har Rigshospitalet både fået nedbragt ventetiderne og aflysninger af operationer til hjertekirurgi.

Politikerne følger hjerteområdet tæt

Næstformand i Sundhedsudvalget Leila Lindén (S) var også med i det tidligere Sundhedsudvalg, der har fulgt hjerteområdet tæt siden foråret 2017, hvor både aflysninger og ventetider var uacceptable: 

- Hjertecentrets direktør har løbende holdt os tæt underrettet om de mange tiltag, Hjertecentret har gjort for at løse problemerne. Sundhedsudvalget var først på året på besøg på Hjertecentrets operationsgang, hvor vi så de fysiske forhold, og hvor vi sammen gennemgik og drøftede alle tallene på ventetider og aflysninger med operationsgangens ledere og centerledelsen. Ved selvsyn så vi, hvad ledere og medarbejdere gjorde for at få både ventetider og aflyste operationer ned. Jeg er glad for, at de tiltag ser ud til at have virket.

Balance mellem ventetider og aflysninger

Niels Würgler, centerdirektør på Hjertecenteret på Rigshospitalet forklarer, at det er en svær balance:
- Det er en hårfin balance både at udnytte kapaciteten maksimalt for at holde ventetiderne korte og at undgå aflysninger, og det er derfor meget positivt, at tallene fra 2018 underbygger, at vores indsats har haft effekt – til gavn for vores patienter. Den aktuelle ventetid til planlagt hjertekirurgi er nu under 30 dage. Og der har været en betydelig nedgang i udsættelserne til 6 pct. af de gennemførte operationer i april måned og senest 5 pct.  i maj måned.

Der er desuden samtidig en forventning om, at ventetiderne for hjertesyge bliver yderligere forbedret, når der i år bl.a. etableres en garantiafdeling på Herlev og Gentofte hospital, der skal hjælpe med bedre overholdelse af udredningsretten.

FAKTA

Hjertecentret på Rigshospitalet har i 2017 besluttet en række målrettede tiltag til primært at reducere antallet af udsættelser af hjertekirurgiske patienter – bl.a.: 

  • Udvidelse af den hjertekirurgiske kapacitet i det hjertekirurgiske ”fast track” spor for planlagte patienter 
  • Balanceret og fleksibel operationsplanlægning og bookingsystem 
  • Øget fleksibilitet ved afvikling af operationsprogram og differentieret mødetid (herunder lejer med operationstid til kl. 20 i hverdage). 
  • Etablering af 2 normerede akutlejer 

De konkrete tiltag har virket efter hensigten og tallene fra 2018 viser en meget betydelig reduktion i udsættelsesfrekvensen til i maj måned at udgøre 5 % af de gennemførte operationer.

For yderligere info

  • Formand for Sundhedsudvalget Christoffer Buster Reinhardt (C) – på mobil 51219926 eller mail christoffer.buster.reinhardt@regionh.dk
  • Næstformand for Sundhedsudvalget Leila Lindén (S) – på mobil 20151055 eller mail leila.linden@regionh.dk
  • Centerdirektør Niels Würgler, Hjertecenteret, Rigshospitalet via pressevagten på 70209588 eller presse@regionh.dkRedaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor