Svend Hartling stopper i Region Hovedstaden til næste år

​Den kommende koncerndirektør skal ansættes og have en overdragelsesperiode, inden Svend Hartling tager afsked 30. september 2020

Vent...

Det er et par gevaldige sko, der skal fyldes ud, når koncerndirektør Svend Hartling til efteråret næste år trækker sig tilbage og går på pension. Derfor har regionsrådet i Region Hovedstaden også besluttet, at der skal være tid til at finde en ny koncerndirektør, der fra 1. juni og frem til 30. september skal køre parløb med den afgående koncerndirektør.

"Jeg fylder 66 år 1. september 2020, så derfor har jeg besluttet at gå på pension med udgangen af september. Jeg er utrolig glad for mit arbejde, men jeg glæder mig til mere tid med min familie og mine interesser. Min hustru har i mange år forkælet mig – det er vist på tide, at det er mig, der sørger for at handle og lave mad. Og så har vi jo seks børn og 12 børnebørn. Måske skal jeg prøve at hente dem efter børnehave eller skole," siger Svend Hartling, der ud over sommerhuset i Præstø også glæder sig til at få mere tid til sine store interesse for løb, atletik, skak og bøger.

Institution i sundhedsvæsenet

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) kommer til at tage afsked med et sundhedsfagligt fyrtårn.

"Svend Hartling er en institution i det danske sundhedsvæsen, og han bærer rigtig meget af regionens historie. Svend har været spydspids for nogle af de meget ambitiøse men også svære beslutninger, der er truffet i Region Hovedstaden – fx det enstrengede akutsystem med oprettelsen af blandt andet Akuttelefonen 1813 og Sundhedsplatformen. Han har fx også stået bag arbejdet med at tegne det højt specialiserede område i Region H, og han har stået i spidsen for den danske satsning på akuthelikoptere. Ligesom han har haft ansvaret for at gennemføre tre større hospitalsplaner for regionen," siger Sophie Hæstorp Andersen.

Hun understreger, at han altid har bakket op om de valg, der er truffet.

"Det har ikke skabt venner alle vegne.  Men der er til gengæld ingen, der sætter spørgsmålstegn ved hans meget store faglighed og viden. Som leder i sundhedsvæsenet gennem mange år har han været med til at skabe mange forbedringer til gavn for patienter og medarbejdere. Jeg har været meget glad for mit tætte samarbejde med Svend."

Overdragelse af opgaver og tillidsposter

Regionsdirektør Svend Særkjær er glad for, at der kan ske en glidende overdragelse af opgaver mellem den afgående og den kommende koncerndirektør.

"Det er noget af en kapacitet, vi skal tage afsked med. Jeg har kendt Svend helt tilbage til min tid i Sundhedsministeriet, og han har spillet en stor rolle for udviklingen af sundhedsvæsenet ikke bare i Hovedstaden. Svend har ydet en fantastisk indsats i regionens tjeneste, og det bliver en stor arv, der skal løftes," siger Svend Særkjær. 

Stillingen som ny koncerndirektør opslås ledig i januar med ansøgningsfrist medio februar. Der vil til september blive mulighed for at tage behørig afsked med Svend Hartling.

Svend Georg Trock Hartling, 65 år

 • 2006: Koncerndirektør i Region Hovedstaden 
 • 2002: Vicedirektør på det daværende amtssygehus i Herlev
 • 1999: Dr.med. på disputatsen 'Proinsulin in subjects with hyperglycemia and in first degree relatives of patients with IDDM'
 • 1997: Adm. overlæge på det nu nedlagte Hørsholm Sygehus
 • 1994: Første lederjob som specialeansvarlig overlæge på Amager Hospital
 • 1994: Speciallæge i endokrinologi
 • 993: Speciallæge i intern medicin
 • 1981: Cand.med. fra Københavns Universitet

Svend Hartlings tillidsposter

 • Sad i Medicinrådets forløber RADS – Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin – da det blev oprettet i 2009. Han trak sig i 2014 på grund af arbejdsbyrden i forbindelse med Sundhedsplatformen.
 • Formand for Styregruppen for Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning.
 • Formand for Styregruppen for Nationalt Videnscenter for Demens.
 • Formand for den fælles bestyrelse for Sundhedsplatformen, som er etableret af de to sjællandske regioner, der har indført it-systemet. 
 • Formand for bestyrelsen for SDCC – Steno Diabetes Center Copenhagen.
 • Dertil kommer et hav af bestyrelsesposter som menigt medlem. Nogle af hans poster rækker ud over det rent læge- eller sundhedsorienterede. Det gælder f.eks. hans medlemskab af Datarådet, som er nedsat af Justitsministeriet til at sikre, at databehandling i Danmark foregår i overensstemmelse med den nye lovgivning på området, som trådte i kraft sidste år.
 • Tidligere har han f.eks. også siddet i bestyrelsen for Dansk Selskab for Patientsikkerhed og en overgang i kvalitetsinstituttet IKAS

Yderligere info

 • Region Hovedstadens pressevagt på 7020 9588 eller presse@regionh.dk
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor