Tættere samarbejde omkring sårbare gravide

​Sårbare gravide oplever ofte, at lægen, jordemoder og sundhedsplejersken ikke orienterer hinanden. Samarbejdsaftaler mellem almen praksis, region og kommune tidligt i forløbet virker, og det er der brug for mere af. Det er konklusionen i ny evaluering, som Region Hovedstaden har lavet af indsatsen for sårbare gravide.

Vent...

Ny evaluering af indsatsen for sårbare gravide viser, at informationer om gravide eller nybagte mødre ikke i tilstrækkelig grad udveksles mellem praktiserende læger, jordemoder og sundhedsplejersken. 

Der opstår derfor usikkerhed om, hvem der har ansvaret for hvad, og det skaber utryghed hos både de gravide og de sundhedsfaglige. Evalueringen peger derfor på, at samarbejdet mellem praksis, region og kommune styrkes ved, at der indgås samarbejdsaftaler, så alle ved, hvem der gør hvad – og så alle har overblik over forløbet for den sårbare gravide eller den nybagte mor.

"Det er ikke den gravide eller den nybagte mors opgave at holde styr på, hvem der gør hvad, eller at finde ud af, hvor de kan få hjælp og støtte. Der skal tages ordentlig hånd om de forældre og børn, der har brug for hjælp og tryghed i de første leveår, og derfor har vi brug for at styrke samarbejdet," siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp (S). 

Fagpersonale mangler viden om tilbud

Evalueringen, der udspringer af Sundhedsaftalen for Region Hovedstaden og kommunerne, bygger på interviews med både praktiserende læger, jordemødre og sundhedsplejersker og kvinder, som har haft brug for hjælp. 

Fagpersonerne fortæller, at de sjældent kender til de konkrete støttetilbud, der er i de øvrige sektorer. De oplever også, at de har svært ved at navigere rundt mellem forskellige kommunale forvaltningers støttetilbud.

Samtidig er kommunikationen mellem læger, jordemoder og sundhedsplejersken sparsom og foregår ofte over telefonen. Konsekvensen er, at den enkelte sundhedsfaglige ikke altid står med alle informationerne om den gravide eller nybagte mor, og det gør arbejdet vanskeligt.

Samarbejdsaftale om hurtig besked virker

Ifølge evalueringen, så virker det positivt, når der er indgået tidlige aftaler mellem fødestedet i regionen, egen læge og sundhedsplejersken i kommunen, hvor jordemoderen giver besked, så snart man ved, at kvinden og hendes familie har brug for ekstra støtte. 

"Samarbejdsaftaler omkring de særligt sårbare gravide virker, og derfor er der også sat et pilotprojekt i gang, der udvider aftalen til at omfatte alle gravide på Hvidovre Hospital".

"For nogle gange er der tale om udfordringer i forbindelse med fødslen, mens der i andre tilfælde er udfordringer, der er forbundet med den omvæltning, det er at blive forældre".

"I alle tilfælde er det vigtigste for familierne, at de oplever, at der er en naturlig og tryg overgang fra fødested til sundhedspleje," siger Marika Jensen, Leder af Sundhedsplejen og Tale-hørekonsulenterne i Glostrup Kommune samt medlem af Fødeplanudvalget i Region Hovedstaden

Fælles konsultationer

Evalueringen peger også på, at fælles jordemoder- og sundhedsplejerskekonsultationer, hvor de sårbare gravide møder deres sundhedsplejerske allerede under graviditeten, skaber overblik og giver tryghed. Det skaber tryghed, når de gravide ved, hvem der tager over efter selve fødslen.

Læs evaluering af indsats for sårbare gravide

Yderligere oplysninger

  • Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S): Via Region Hovedstadens pressevagt på 70209588 / presse@regionh.dk
  • Marika Jensen, Leder af Sundhedsplejen og Tale-hørekonsulenterne i Glostrup Kommune samt medlem af Fødeplanudvalget i Region Hovedstaden: 29 40 58 99 / Marika.Jensen@glostrup.dk
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor