Teknisk fejl medførte netværksnedbrud natten til onsdag d. 30. august

​Natten til onsdag den 30. august blev Region Hovedstaden ramt af et netværksnedbrud. 

Nedbruddet var relateret til en fejl i en central Core switch - den samme fysiske enhed, som var involveret i netværksnedbruddet d. 4. august. Der blev ikke udført systemmæssige ændringer på Core switch'en op til nedbruddet d. 30. august. Det skete altså uden menneskelig intervention.

Center for It, Medico og Telefoni (CIMT) har fuldt fokus på at løse fejlen og på at forhindre fremtidige nedbrud: 

"I CIMT tager vi de to netværksnedbrud meget alvorligt og har i samarbejde med leverandør og producent lavet en handleplan for at løse problemet. Handleplanen går i første omgang ud på at opdatere softwaren på den berørte Core. Første del af softwareopdateringen blev gennemført natten mellem torsdag og fredag. Anden del forventes gennemført natten mellem mandag og tirsdag. Softwareopdateringen sker naturligvis under hensyntagen til, at hospitalernes daglige drift berøres mindst muligt. Endelig har vi intensiveret overvågningen af netværket og arbejder fortsat på alternative planer for den pågældende Core switch, hvis den skulle fejle igen", siger Carsten Nørgaard, vicedirektør i CIMT.

Fakta

Hvad skete der onsdag d. 30. august?

  • Kl. 00.20 går der en alarm hos både Region Hovedstaden samt netværksleverandøren om en fejl på netværket. Leverandøren begynder straks en fejlsøgning for at danne sig overblik over, hvor i netværket fejlen er
  • Kl. 03.40 er genstart af Core switch afsluttet
  • Kl. 04.00 er netværket oppe igen
  •  Som det ofte er tilfældet ved netværksnedbrud, opstår der en række følgefejl, der efterfølgende udbedres. Herunder kunne et begrænset antal brugere ikke komme på Sundhedsplatformen, og der blev genereret kødannelser på flere af de systemer, som blev berørt af nedbruddet.

 

Hvad var årsagen til fejlene d. 4. og 30. august?

  • Leverandør og producent har desværre stadig ikke fundet årsagen til fejlen, der udløste nedbruddet d. 4. august. 
  • Årsagen til fejlen d. 30. august er ligeledes ukendt
  •  Leverandørens muligheder for at få lokaliseret fejlen 30. august er dog bedre, end ved nedbruddet 4. august, idet man i forbindelse med genstart af Core switch kunne hente log-data. Det var af tekniske årsager ikke muligt under nedbruddet d. 4. august.

Hvad er en Core switch ?

En Core switch er en central, styrende komponent, der behandler al ind- og udgående netværkstrafik, og som de underliggende netværksforbindelser er styret af. Hvis en Core switch ikke fungerer, vil trafikken på netværket derfor kunne blive forstyrret i større eller mindre omfang.


Redaktør