Test: Region Hovedstaden beder om borgernes forståelse

Personalet på hospitalerne i Region Hovedstaden knokler for at leve op til Sundhedsstyrelsen nye retningslinjer om at teste flere – regionsrådsformand og sundhedsudvalgsformand beklager kø til test
Sundhedsstyrelsen meldte onsdag aften nye retningslinjer for test ud – og siden har en del borgere oplevet kø til at blive testet. 

”Vi bakker 100 procent op om Sundhedsstyrelsens ambition om at teste mange flere af vores borgere – også dem, der kun har lette symptomer, men vi er nødt til at bede om forståelse for, at personalet på hospitalerne skal kunne følge med".

"De fem akuthospitaler i Hvidovre, Nordsjælland, Bispebjerg , Herlev og på Bornholm har knoklet med at få podeklinikker op og stå og få dem bemandet,” siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) der samtidig roser og takker de ansatte for deres utrolige evne til at omstille sig skiftende vilkår og retningslinjer.

Venter på booking online

De nationale myndigheder arbejder på højtryk for at lave et system for booking online, men indtil det er på plads, foregår bookingen over telefon.

Borgerne skal ringe til egen læge (uden for lægernes åbningstid til Akuttelefonen 1813). Her får borgerne et telefonnummer til en podeklinik, som de skal ringe til. Og her har en del borgere oplevet at hænge i kø.

”Vi håber på borgernes tålmodighed. Vi oplever også et stort og forståeligt ønske fra kommunerne om at få testet både deres ældre borgere og de ansatte". 

"Det gør hospitalerne og præhospitalt mandskab fra Region Hovedstadens Akutberedskab også alt for kunne gøre så hurtigt som muligt,” siger formand for Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden Christoffer Buster Reinhardt (C), der samtidig understreger, at regionen følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Det betyder, at den udvidede mulighed for at blive testet med lette symptomer kun gælder for borgere, der opfylder særlige kriterier (se fakta).

Fakta - test af personer med milde symptomer

  • Egen læge (udenfor lægens ventetid Akuttelefonen 1813) kan efter telefonisk visitation i dagtimerne henvise patienter med milde symptomer på COVID-19 direkte til en test på en af de fem podeklinikker i Herlev, Hillerød, Bispebjerg, Hvidovre og på Bornholm
Der er dog visse kriterier, der skal være til stede – udover lette symptomer på COVID-19:

  • Hvis der er nære relationer i særlige risikogrupper, fx husstandsmedlemmer med nedsat immunforsvar, kronisk sygdom mv. hvorfor det kan være hensigtsmæssigt at kende patientens COVID-19-status ift. opretholdelse af streng selvisolation. 

  • Hvis patienten vurderes at have vanskeligt ved at følge myndighedernes anbefalinger om selv-isolation i hjemmet, fx på grund af sociale og adfærdsmæssige problemer som ex. misbrug og hjemløshed, kognitiv funktionsnedsættelse, misbrug, manglende socialt netværk eller ressourcer

  • Hvis det vurderes at være hensigtsmæssigt at kende patientens COVID-19-status ift. opretholdelse af selvisolation, herunder at sikre hensigtsmæssige rammer for selvisolation, fx hvis der bor mange i husstanden på et lille areal, manglende rumadskilles mv. og der kan være behov for kommunal eller anden understøttelse af bolig og ophold. 

  • Hvis patienten har haft tæt kontakt til patient med bekræftet COVID-19 

Ansatte i særlige nøglefunktioner kan testes

  • Hvis patienten varetager helt særlige nøglefunktioner i samfundet, som bekræftet af personaleleder eller dennes overordnede, herunder at medarbejderen i den aktuelle situation ikke kan erstattes af andre, og at det er aftalt med medarbejderen at denne umiddelbart møder på arbejde ved negativ COVID-19 test. 

  • Medarbejdere på sundheds- og ældreområdet, samt i indsatser for særligt sårbare grupper på socialområdet, som forventes umiddelbart at genoptage funktioner hvor der er tæt kontakt med patienter eller borgere, kan af nærmeste personaleleder, eller dennes overordnede, henvises uden om egen læge og direkte til test for COVID-19 i en regional COVID-19-klinik. 

Hvad er lette symptomer på COVID-19 – ifølge Sundhedsstyrelsen 

  • De typiske symptomer på COVID-19 er til at begynde med ondt i halsen, forkølelse, alment ubehag, muskelsmerter og evt. let tør hoste. Det ligner influenza og almindelige luftvejsinfektioner og kræver sjældent, at man har brug for behandling i sundhedsvæsenet. Stoppet næse eller løbenæse, uden andre symptomer er ikke typisk for COVID-19.

Kilde: Sundhedsstyrelsen brev af 20. marts 2020 til befolkningen om COVID-19Redaktør