To 0 praksis udbydes i Tingbjerg

​Som praktiserende læge i Region Hovedstaden vil du komme til at spille en vigtig rolle i forhold til forebyggelse og behandling. Derudover sættes der stort fokus på samarbejde og kvalitet.

​Nu udbydes 2 0-praksis i Tingbjerg (Brønshøj- Husum), Københavns Kommune. Som praktiserende læge i Tingbjerg, Brønshøj- Husum er du med til at sikre lige adgang til sundhedsydelserne for alle borgere i området. Du vil få et tæt samarbejde med blandt andet Københavns Kommune, som vil være behjælpelig med at finde egnede, attraktive praksislokaler. Derudover vil der være et tæt samarbejde med det lokale sundhedshus i Vanløse og med de lokale aktører og foreninger i Tingbjerg. Københavns Kommune har derudover afsat midler i 2017 og 2018 til et pilotprojekt med en socialrådgiver, der kan understøtte almen praksis i Tingbjerg.

De overordnede målsætninger som praktiserende læge i Region Hovedstaden fremgår af  praksisplanen for 2015-2019. Læs mere om praksisplanen her.

Du kan læse mere om mulighederne som praktiserende læge i Brønshøj-Husum, Tingbjerg på Københavns Kommunes hjemmeside her

Yderligere oplysninger om de ledige 0-praksis’ kan fås ved henvendelse til:

  • Malene Kvisgaard, Region Hovedstaden- Enhed for Praksisoverenskomster, e-mail: csu@regionh.dk, tlf. 38 66 53 66
  • Bodil Schroll Harboe, Københavns Kommune- Sundheds-og Omsorgsforvaltningen, e-mail: cn9z@suf.kk.dk, tlf. 51 62 58 85

Hvis du har lyst til spændende og faglige udfordringer i Tingbjerg (Brønshøj-Husum), Københavns, så send en ansøgning til:

Region Hovedstaden, Center for Sundhed, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød eller på mail: csu@regionh.dk mærke: Tingbjerg, Malene Kvisgaard.

Ansøgningen skal være vedlagt kopi af CV samt autorisationsbevis.

Ansøgningen skal være Region Hovedstaden i hænde senest den 16. maj 2016.

Redaktør