To 0-praksis udbydes på Bornholm

​Som praktiserende læge i Bornholms Regionskommune er du med til at sikre lige adgang til sundhedsydelserne for borgerne på Bornholm.

​Som praktiserende læge i Region Hovedstaden vil du komme til at spille en vigtig rolle i forhold til forebyggelse og behandling. Derudover sættes der et stort fokus på samarbejde og kvalitet.

De overordnede målsætninger som praktiserende læge i Region Hovedstaden fremgår af praksisplanen for 2015-2019. Læs mere om praksisplanen her.

Du kan læse mere om mulighederne i Bornholms Regionskommune her

Hvis du vil vide mere om forholdene på Bornholm kan konsulent Lisbeth Nielsen, Bornholms Regionskommune kontaktes på lisbeth_Nielsen@brk.dk, tlf. 56 92 12 89.

Yderligere oplysninger om de ledige 0-praksis’ kan fås ved henvendelse til:

Malene Kvisgaard, Enhed for Praksisoverenskomster, e-mail: csu@regionh.dk, tlf. 38665366.

Hvis du har lyst til spændende og faglige udfordringer på Bornholm, så send en ansøgning til:

Region Hovedstaden, Center for Sundhed, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød eller på mail: csu@regionh.dk mærke: Bornholm, Malene Kvisgaard.

Ansøgningen skal være vedlagt kopi af CV samt autorisationsbevis.

Ansøgningen skal være Region Hovedstaden i hænde senest den 16. maj 2016.

Redaktør