Transplantationspatienter undgår livsfarlige infektioner


Takket være et stærkt forskningssamarbejde i Region Hovedstaden undgår transplantationspatienter på Rigshospitalet nu næsten fuldstændigt farlige infektioner.

​​​

Kritisk infektion

Hvis man skal have ny lever, nyre eller ny knoglemarv, har man tidligere haft stor risiko for at udvikle en kritisk infektion, som potentielt set kunne være dødelig.

Drastisk reduktion

Et nyt tæt samarbejde, kaldet MATCH, mellem førende eksperter og understøttet af et nyt IT-system, har nu drastisk reduceret antallet af indlagte infektionsramte patienter.

Slipper for indlæggelse

- For patienterne er det en stor gevinst. Mange af dem slipper for at blive syge og være indlagt med en potentielt dødelig sygdom i flere uger, siger Jens Lundgren, professor på Københavns Universitet og overlæge i infektionsmedicin på Rigshospitalet.

Markant fremskridt

Det er de såkaldte cytomegalo-virus infektioner (CMV), der volder problemer, og faktisk er det stadig omkring 30 procent af alle transplantationspatienter, der bliver ramt af infektionen efter operationen. Men hvor omkring halvdelen af disse patienter tidligere skulle indlægges, er det tal nu helt nede på fem procent.

Ny udvikling

- Da transplantationsområdet udviklede sig i 1990’erne, var CMV den mest frygtede infektion, fordi det var den, folk døde af. Der skete en innovation omkring år 2000, hvor man begyndte at forstå, hvad man kunne gøre ved det. MATCH kommer i forlængelse heraf og videreudvikler og kvalitetssikrer dette koncept, siger Jens Lundgren.

Gratis mod viden

Systemet er udviklet på forskningscentret CHIP Rigshospitalet og bliver tilbudt gratis til andre hospitaler, så længe de stiller data til rådighed for forskning. Region Hovedstaden satser massivt på forskning og innovation, og MATCH er udviklet i samarbejde med Region Hovedstaden.

Fakta:

· MATCH sikrer hurtig vidensdeling og følger patientens tilstand tæt. Det sikrer, at patienten får den rigtige behandling og sparer tid og ressourcer. Arbejdet med MATCH startede i 2011.

· Transplantationspatienter får CMV enten fra donoren eller fordi infektionen har ligget i dvale hos patienten selv. Et svækket immunsystem og medicin i forbindelse med transplantationen kan så få infektionen til at gå i udbrud.

· Patientens tilstand måles ved hjælp af blodprøver, som bliver sammenlignet med et forventet optimalt forløb. Er der afvigelser, bliver en læge alarmeret, f.eks. med en sms.

· På Rigshospitalet gennemføres transplantation af hjerte, lunge, nyre, lever og knoglemarv. Årligt får ca. 200 patienter et nyt organ og ca. 100 får transplanteret knoglemarv. Rigshospitalet er det eneste hospital i Danmark, der transplanterer lever og lunger.

· Region Hovedstaden udførte i 2012 sundhedsforskning for næsten to milliarder kroner, hvoraf ca. halvdelen er finansieret af eksterne midler. Forskning udført på regionens hospitaler fører årligt til mere end 3.400 videnskabelige artikler, og arbejdet foregår i tæt samarbejde med Københavns Universitet med flere end 180 delte professorater. Sammen står regionen og universitetet for mere end halvdelen af Danmarks sundhedsvidenskabelige forskning.

Mere information:

· Jens Lundgren, professor på Københavns Universitet og overlæge i infektionsmedicin på Rigshospitalet, tlf.: 35 45 57 57

· Region Hovedstadens pressevagt, tlf.: 70 20 95 88

Redaktør