​​

Tre bydere på landsdækkende akutlægehelikopter


Torsdag kl. 12 var sidste frist for at aflevere konkrete tilbud på at dække Danmark med et landsdækkende beredskab.
De selskaber og konsortier, som er vurderet teknisk, økonomisk og organisatoriske stærke nok til at drive de tre danske akutlægehelikoptere, havde indtil torsdag kl. 12 til at aflevere deres deltaljerede bud på, hvordan de vil løse opgaven.

Ved fristens udløb var der indkommet tilbud fra tre virksomheder/konsortier:


  • Bond Air Services LTD
  • Falck Air Ambulance A/S
  • Norsk Luftambulanse A/S/Nordic Air Ambulance A/S

To af de oprindelige fem prækvalificerede virksomheder/konsortier indgav ikke tilbud:

  • SOS International
  • Konsortiet Uni-fly / Air Greenland

De indkomne tilbud bliver nu vurderet af regionerne. Vinderen af udbuddet bliver efter planen offentliggjort senest i begyndelsen af november 2013.

Fakta

  • Det landsdækkende beredskab af akutlægehelikoptere ventes at træde i kraft i oktober 2014.
  • Prækvalifikation skete på baggrund af oplysninger om virksomhedernes økonomiske og tekniske formåen, som de selv har fremlagt.
  • Se udbudsteksten på udbud.dk

Om selskaberne

Bond Air Services LTD

Hvad: Bond Air Services LTD er en del af Avincis Group, som beskæftiger sig med helikopterbaserede redningsopgaver og miljøopgaver i en række forskellige lande.

Hvor:
Bond Air Services LTD har kontrakt om levering af helikopter-beredskab fra 18 baser i Storbritannien.

Falck Air Ambulance A/S

Hvad: Falck Air Ambulance A/S er ejet ligeligt af hhv. Falck Danmark A/S og Scandinavian Air Ambulance Holding AB. Falck Air Ambulance A/S vil indgå i samarbejde med underleverandører hhv. Scandinavian Medicopter AB, Falck DRF Luftambulance A/S og Falck Danmark A/S.

Hvor: Scandinavian Medicopter AB/Scandinavian Air Ambulance AB har kontrakt om levering af helikopterberedskab til udførelse af HEMS-operationer fra seks baser i Sverige og tre baser i Finland. Falck DRF Luftambulance A/S har kontrakt med Region Hovedstaden og Region Sjælland om levering af helikopterberedskab fra basen i Ringsted indtil 1. oktober 2014. Fra basen i Niebüll har Falck DRF helikopter siden 2005 løst præhospitale opgaver for Region Syddanmark.

Norsk Lufta​mbulanse A/S og Nordic Air Ambulance A/S

Hvad: Norsk Luftambulanse A/S er et datterselskab af Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Nordic Air Ambulance A/S er et datterselskab af Norsk Luftambulanse A/S.

Hvor: Norsk Luftambulanse A/S har kontrakt om levering af helikopterberedskab fra otte baser i Norge. Nordic Air Ambulance A/S er underleverandør til SOS International A/S, som har kontrakt med Region Midtjylland og Region Nordjylland om levering af helikopterberedskab fra basen i Karup indtil 1. oktober 2014.

Flere oplysninger:

  • Christian Boel, formand, Styregruppen for etablering af en fælles akutlægehelikopterordning, tlf. 23 74 91 62
Redaktør