Udsigt til pressede budgetter i 2019

​En foreløbig vurdering af Region Hovedstadens økonomi viser, at regionen kommer til at mangle ca. 300 mio. kr. næste år primært som følge af stigende medicinudgifter, nye behandlinger og flere borgere i regionen.

Vent...

Politikerne i Region Hovedstaden tager nu fat på de første drøftelser om næste år budget.  Den indledende vurdering af regionens økonomi i 2019 viser, at regionens budgetter bliver pressede. Samlet set ser det lige nu ud til, at regionen kommer til at mangle ca. 300 mio. kr. i 2019.

Stigende udgifter til medicin

Det er særligt stigende udgifter til medicin, som kommer til at presse budgettet næste år. Derudover får vi stadig flere borgere i regionen, hvilket blandt andet betyder, at vi skal bruge flere penge på de praktiserende læger.

"Det er meget alvorligt, selvom der er tale om foreløbige vurderinger. Vi kan endnu ikke sige, hvad det får af konkrete konsekvenser – for det er netop det, vi skal diskutere politisk i løbet af foråret og sommeren. Men det er ikke utænkeligt, at vi ligesom sidste år må igennem endnu en sparerunde. Vi vil selvfølgelig fra politisk side gøre hvad vi kan for, at eventuelle besparelser ikke går ud over den service og den behandling, vi tilbyder de mennesker, som har brug for at komme på hospitalet. Vi gør allerede, hvad vi kan for at gøre tingene smartere og mere effektivt. Men vi har effektiviseret gennem mange år – så der er altså ikke nogle lavthængende frugter at høste," siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Regeringen skal tage ansvar

Først til juni, når regeringen og Danske Regioner lander en økonomiaftale, ved man præcis, hvor mange penge regionerne får til at drive landets hospitaler. Dermed er forventningerne til budgettet for 2019 stadig usikre – men det tegner sig et billede, som bekymrer Sophie Hæstorp Andersen:

"Vi står endnu engang med udsigten til et stramt budget – og jeg kan da blive nervøs for, at regeringens snak om udligningsreformen og om at straffe østdanmark i en ny reform i sidste ende kommer til at betyde, at vi bliver ramt endnu hårdere, end vi plejer."

Regionsrådsformanden opfordrer regeringen til at lade økonomien følge udviklingen i befolkningstilvækst og stigende medicinudgifter, når de til juni skal blive enige om en økonomiaftale med Danske Regioner:

"Vi får stadig flere borgere og adgang til bedre medicin. Det er godt, fordi vi kan tilbyde bedre behandling til de mennesker, der har brug for det. Men økonomien fra regeringen skal altså følge med," siger Sophie Hæstorp Andersen.

Læs mere om den foreløbig vurdering af Region Hovedstadens økonomi i notat fra forretningsudvalgsmødet 10. april 2018

Læs mere om budgetprocessen

Yderligere info

  • Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) via regionens pressevagt 70209588


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor