Uhelbredelige kræftpatienter kan teste nye lægemidler


Region Hovedstaden deltager i verdens første nationale samarbejde mellem offentlige hospitaler, universiteter og lægemiddelindustrien, der bl.a. skal tilbyde ny medicin til kræftpatienter, der er opgivet af normal behandling
En række af hovedstadsregionens hospitaler med Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital i spidsen deltager sammen med andre danske offentlige hospitaler, universiteter og lægemiddelindustrien i et nyt nationalt partnerskab, NEXT.

Partnerskabet skal over fem år teste ny medicin, som endnu ikke er på markedet, på mennesker med sygdomme, f.eks. kræft.

Skal tiltrække kliniske forsøg

Samtidig skal forsøgene skabe de bedst mulige rammer for tidlig klinisk forskning, der gør, at lægemiddelindustrien fremover vil kigge på Danmark, når de skal udføre forsøg. Ved at arbejde strategisk vil NEXT blive synlig i industrien og være et aktiv, som ikke findes tilsvarende i verden og dermed kunne tiltrække forsøg og forskningsinvesteringer, som ellers ville udføres andre steder.

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) glæder sig over Region Hovedstadens deltagelse i NEXT:

- Patienterne får mulighed for at teste ny medicin, som forhåbentlig kan komme dem til gode i deres egen svære situation. Med Region Hovedstaden i spidsen etablerer vi også et partnerskab, som kommer alle landets patienter til gode ved hurtigere adgang til nye eksperimentelle og banebrydende behandlinger. Med NEXT håber vi selvfølgelig også at kunne tiltrække flere investeringer, som kan sikre flere arbejdspladser, siger Sophie Hæstorp Andersen

To sygdomsområder først

I første omgang omfatter partnerskabet kliniske forsøg inden for kræftsygdomme og hudsygdomme, som er områder, hvor lægemiddelfirmaer har meget forskning, og hvor de offentlige forskningsmiljøer også er stærke. I tidlige kliniske forsøg testes nye lægemidler for første gang i mennesker i håb om at se en mulig effekt.

Alle forsøgspersoner i et klinisk forsøg er frivillige, og man kan til enhver tid trække sit samtykke tilbage, ligesom forsøgene skal overholde alle etiske retningslinjer.

Hospitalerne ansætter personale med særligt fokus på at identificere patienter, som er mulige kandidater til de kliniske forsøg. Særlige nationale koordinerende centre er udpeget i fællesskab af parterne i NEXT, hvor hospitaler fra Region Hovedstaden står i spidsen for de to første på kræft og hudsygdomme.

Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital

På kræftområdet er det Fase 1 Enheden, Onkologisk Klinik på Rigshospitalet, der er udvalgt som koordinerende center for de første forsøg.

- Jeg forventer mig meget af NEXT. Ideen skal sikre flere kliniske forsøg og dermed flere muligheder for at teste nye lægemidler, og for at patienterne får gavn af et nyt produkt, som endnu ikke er tilgængeligt på markedet, siger Ulrik Lassen, overlæge og leder af Fase 1 Enheden, Onkologisk Klinik på Rigshospitalet.

På hudsygdomme er det Dermatologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital, som er koordinerende center.

- NEXT vil forhåbentlig forkorte vejen fra forskning og udvikling til behandling. Jeg håber, at vi i løbet af de næste år vil udvikle mange flere behandlingsmuligheder på baggrund af de tidlige kliniske forsøg, siger professor og overlæge Merete Hædersdal, der er national koordinator og leder af Dermatologisk Afdeling.

Skal udvides til andre sygdomme

Kræft og hudsygdomme er områder, hvor lægemiddelfirmaer har meget forskning, og hvor de offentlige forskningsmiljøer også er stærke. Derfor er disse områder blevet udvalgt, da der her vil være flest mulige forsøg. Men tanken bag NEXT er senere at udvide til andre sygdomme.

Fakta:

  • Der er 11 kerneparter i NEXT: Region Hovedstaden, LEO Pharma A/S, Københavns Universitet, Odense Universitetshospital, Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital, Aalborg Universitets Hospital, Roche A/S, Novartis Healthcare A/S, MSD Danmark ApS, Novo Nordisk A/S og Bioneer A/S
  • Innovationsfonden investerer 50 millioner kroner i over de næste fem år i partnerskabet, og de involverede parter lægger selv 74 millioner kroner.
Yderligere oplysninger hos:
  • Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen(S), via pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88
  • Overlæge Ulrik Lassen, leder af Fase 1 Enheden, Onkologisk Klinik på Rigshospitalet, mobil 51 96 33 15
  • Professor og overlæge Merete Hædersdal, national koordinator indenfor dermatologi, Bispebjerg Hospital, mobil 40 83 56 16
Redaktør