Undskyldning og handling efter dårligt patientforløb

​TV2 bringer torsdag aften et dokumentarprogram, hvor en patient, som også er journalist, retter skarp kritik mod Hvidovre Hospital. Direktør, Anders Agger har undskyldt det dårlige forløb over for patienten, og hospitalets ledelse har allerede sat  en række tiltag i gang ​​.

Dokumentarprogrammet sendes torsdag d. 24/9, og peger blandt andet på mangelfuld rengøring, et forvirrende forløb med mange læger og fortrolige samtaler på gangen. Ligesom der også rettes kritik mod selve behandlingen og de lægefaglige beslutninger.

"Kritikken gør indtryk. Selvom patienten blev rask af behandlingen, må vi blankt erkende, at der er flere ting i det konkrete patientforløb, som ikke lever op til de standarder, vi har på Amager og Hvidovre Hospital. Derfor har jeg også sendt en undskyldning til patienten," siger direktør Anders Agger, og fortsætter:

"Vi vil lære af forløbet og har sat en række initiativer i gang. Vi har blandt andet været i dialog med medarbejderne om, hvor udbredt det er, at holde patientsamtaler på gangen, og vi kan heldigvis konstatere, at netop diskretion og hensynet til fortrolige oplysninger er noget, som både ledere og medarbejdere er meget opmærksomme på. Det er positivt, og vi skal blive ved med at gøre, hvad vi kan for at sikre patienternes privatliv." 

Patientansvarlig læge

Også antallet af læger, som journalisten/patienten har kontakt med under sit forløb, bliver kritiseret. Derfor har direktionen nu sat ekstra fokus på at sikre at alle patienter bliver ordentligt informeret om hvilken læge, der er ansvarlig for deres behandling – den såkaldte patientansvarlige læge-ordning

"Den patientansvarlige læge er jo ikke noget nyt. Man kan ikke undgå involvering af mange læger, men man kan sikre, at patienten ved, hvem den ansvarlige læge er, og at der ikke opstår en følelse af manglende sammenhænge. Ordningen kører allerede rigtig godt på nogle afdelinger, men nu skal vi have den implementeret over hele hospitalet," siger Anders Agger. 

Rengøringen

Der har den seneste tid været kritik af rengøringen på hospitalet, og den kritik går igen i TV2s dokumentar, som blandt andet viser billeder af snavsede toiletter. Derfor er der nu også sat en række rengørings-initiativer i gang.

"Rengøringen på hospitalerne kontrolleres grundigt, og vi har fine resultater i de kontroller. Alligevel er der altså smuttere, og derfor har vi allerede øget hyppigheden af rengøringen på hospitalet, så der for eksempel gøres rent to gange om dagen på toiletterne på fire-sengestuerne på hele hospitalet og tre gange på Gastroenheden. Derudover har vi arbejdet på at synliggøre vores ekstra akut-rengøring, hvor både personale og patienter kan bestille ekstra rengøring døgnet rundt , hvis der er brug for det," fortæller Anders Agger. 

Medarbejderne gør et flot stykke arbejde

Han erkender, at journalistens forløb har været et godt stykke fra optimalt.

"Der er flere ting i det pågældende forløb, som ikke har været gode nok, og så er det helt på sin plads med en undskyldning til patienten for de dårlige oplevelser," siger Anders Agger, men understreger samtidig, at den lægefaglige del af forløbet ikke figurerer i undskyldningen:

"Det er vigtigt at huske på, at patienten jo faktisk blev rask af behandlingen, og jeg har fuld tillid til, at medarbejderne på Gastroenheden har truffet fornuftige og forsvarlige lægefaglige valg igennem det her forløb. Men patienten har klaget til Patientombuddet, og vi afventer nu deres afgørelse, før vi kan sige noget endeligt om den del," siger Anders Agger, som ærgrer sig over, at der ofte fokuseres voldsomt på enkeltstående, negative oplevelser i medierne.  Langt de fleste patienter på Hvidovre Hospital er tilfredse eller meget tilfredse med den behandling, de får, og det gælder også på Gastroenheden. Gastroenheden har mere end 65.000 patientkontakter om året, og der er kun rejst 15 ombudssager i første halvår af 2015.

"Det ærgrer mig, når en patient har haft en dårlig oplevelse, når jeg nu ved, at medarbejderne løber  rigtig stærkt, og der bliver gjort et stort og flot stykke arbejde ude i afdelingerne for at give patienterne en rigtig god behandling. Det kunne vi også tydeligt se, da vi fik vores akkreditering forleden – der bliver arbejdet utrolig hårdt for at sikre god kvalitet, og medarbejderne fik stor ros af surveyorerne," siger han. ​

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til ledelsen på Amager og Hvidovre Hospital kan du ringe og snakke med direktørerne en gang om måneden

Redaktør